Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsarbeidet i Peru:

Misjonsarbeidet i Peru:
280 000 kr til kirkebygg!

I oktober 1999 skrev vi om kirken som bygges i Arequipa. Byggearbeidene stanset i sommer da midlene tok slutt. Men lokalene ble tatt i bruk selv om de enda er noe provisoriske og de har nå sine møter og samlinger i den nye kirken.

Etter at vi skrev om behovet har vi fått inn kr 119 569,- til ferdiggjøring av kirken. Det vakte stor glede hos våre venner i Peru da vi på slutten av fjoråret kunne bringe dem en slik gladmelding!

Til sammen har innsamlingen til kirkebygg nå innbrakt kr 281 844,-. Tusen takk til alle som på denne måten har støttet Guds rikes arbeid i Peru!

Det gode resultatet av siste runde i innsamlingen gjorde det også mulig å tilbakebetale et lån som misjonsvenner hadde gitt til kirkebygget.

Hele den innsamlede summen er nå overført til Peru og de kristne i Arequipa er i gang med å gjøre første byggetrinn av kirken ferdig til innvielsen. Den er planlagt til siste eller nest siste helgen i mars 2000.

Det er også tegnet et andre byggetrinn på kirken. Det består av noen mindre rom til forenings- og barnearbeid og en liten leilighet til evangelist eller forstander. Dette vil bli bygget litt etter litt etter hvert som forsamlingen får midler til det.

Men selve møtesalen, inngangspartiet og sanitæranlegg vil nå bli ferdiggjort. Møtesalen tar ca 150 personer. Enda har ikke forsamlingen stoler og benker til så mange, men det er også et prosjekt som de vil spare til blant annet gjennom offer og kollekter.

L&E 36. årgang, nummer 2Tags: 2000