Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Sommerskole 12.-16. juli 2000 (med årsmøte)

Sommerskole 12.-16. juli 2000 (med årsmøte)
på Lundheim Folkehøgskole, Moi

Ledere:

Karl B. Bø, John Flaten og Jon Espeland

Onsdag 12. juli
kl 1900 Samling og kveldsmat
kl 2000 Kveldsmøte v/Tore Mangelrød

Torsdag 13. juli
kl 1000 Årsmøte
kl 1700 Bibeltime v/Per Bergene Holm
kl 2000 Kveldsmøte v/Sten Zink

Fredag 14. juli
kl 1000 Bibeltime v/Reidar Linkjendal
kl 1130 Bibeltime v/Ingar Gangås
kl 1700 Bibeltime v/Sten Zink
kl 2000 Kveldsmøte m/offer til misjonen v/Tore Mangelrød

Lørdag 15. juli
kl 1000 Bibeltime v/Sten Zink
kl 1130 Bibeltime v/Ingar Gangås
kl 1700 Bibeltime v/Tore Mangelrød
kl 2000 Kveldsmøte m/offer til bibelskolen v/Per Bergene Holm

Søndag 16. juli
kl 1030 Formiddagsmøte m/offer til misjonen v/Reidar Linkjendal
kl 1230 Middag / Avslutning på sommerskolen

Priser: Full pensjon: kr 1050,- , 0-5 år gratis, 6-12 år kr 410,-, ungd./stud. kr 650,-. Max fam.pris kr 2 600,- (gjelder ved full pensjon og barn 0-17 år) Tillegg for sengetøy og enkeltrom. Muligheter for telt og campingvogn (kr 50,- pr. døgn).

Påmelding innen 1. juli 2000 til Karl B. Bø, 4070 Randaberg, tlf. 51 41 87 46 eller John Flaten, Odins vei 9, 1811 Askim, tlf. 69 88 32 95. Alle over 18 år som ønsker å benytte stemmeretten på årsmøtet, må ved innmelding gi særskilt beskjed om dette!

Unge og eldre er velkommen til samling om Guds ord!

L&E 36. årgang, nummer 5Tags: 2000