Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Sommerskole på IMI-Stølen, Oppdal

Sommerskole på IMI-Stølen, Oppdal
Torsdag 3. - søndag 6. august 2000

Ledere:

Ingar Gangås og Birger Mangelrød

Torsdag 3. august

kl 1900 Samling og kveldsmat
kl 2000 Kveldsmøte v/Olaf Klavenæs

Fredag 4. august
kl 1000 Bibeltime v/Håvar Fjære
kl 1130 Bibeltime v/Olaf Klavenæs
kl 1700 Bibeltime v/Karl Notøy
kl 2000 Kveldsmøte m/offer til bibelskolen v/Magne Straumstein

Lørdag 5. august
kl 1000 Bibeltime v/Olaf Klavenæs
kl 1130 Bibeltime v/Magne Straumstein
kl 1700 Bibeltime v/Ingar Gangås
kl 2000 Kveldsmøte m/offer til misjonen v/Håvar Fjære

Søndag 8. august
kl 1030 Formiddagsmøte m/offer til misjonen v/Magne Straumstein
kl 1230 Middag / Avslutning på sommerskolen

Priser: Full pensjon: kr 795,-
0-3 år: Gratis • 4-7år: kr 330,- • 8-12 år: kr 465,- • 13-17 år: kr 570,-
Maksimum familiepris kr 2 955,- • Tillegg for sengetøy og enkeltrom.

Påmelding innen 16. juli til Ingar Gangås, Lyngvn. 12, 4460 Moi, tel. 51 40 10 21.

Unge og eldre er velkommen til samling om Guds ord!

L&E 36. årgang, nummer 5Tags: 2000