Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Referat fra årsmøtet i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 2000

Referat fra årsmøtet i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 2000

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) avholdt sitt årsmøte på Lundheim Folkehøgskole på Moi torsdag 13. juli i forbindelse med hovedsommerskolen. Til åpningsandakt delte Paul André Bergene Holm bibelordet fra Åp 3:14-22.

Årsmeldinger og regnskap for NLL, Bibelskolen på Fossnes og ytremsjonsarbeidet ble opplest og godkjent.

Ingar Gangås Ingar Gangås la inn over oss nøden for Bibelskolen og ledet årsmøtet i bønn for dette arbeidet. Karl B. Bø fortalte fra turen han var med på til Peru. Han sa at det var noe helt annet å få være tilstede der ute, enn bare å høre om arbeidet og sa også at det var både gildt og godt å få oppleve Peru.

Det kom et ønske fra årsmøtet om å få besøk tilbake hit ifra Peru.

Vedrørende radioarbeidet der ute, er mottoet for radioen "Du skal tale mine ord til dem enten de hører eller lar det være" fra Esek.2:7a. "Dette er kallet til oss!" sa Jon Espeland.

 

Årsmeldinger fra de forkynnere som har reist mest:
Lars Fossdal holdt fram at Herren døder og gjør levende igjennom lov og evangelium. Det er et pløyearbeid og et såarbeid.

Tore Mangelrød hadde opplevd det rikt å treffe venneflokkene og få være sammen som frelste syndere. Det er ikke antallet vi skal se på! Han merket et behov for å høre Guds ord. Så er det Kristus som skal stå fram og ikke mennesket. Kampen står om å bli bevart i hverdagslivet, for denne "verdens vind" er så hard.

Ingar Gangås fremholdt at det er stort å få være med å så Guds ord, og det skal vi gjøre med stor frimodighet. Vi må fortsette å be om vekkelse og nytt liv. Gud er på tronen og vet om alt, og han er høstens Herre!

Olaf Klavenæs understreket at en får mange gode venner når en reiser med Ordet. Den som skal forkynne sannheten, går imot strømmen. Er det verdt å reise så langt til møter? Ja, det er verdt det! Vi kan ikke vente så store forsamlinger, men vår største oppgave er å holde liv i de som er.

 

Hilsen fra Moldova.
Til årsmøtet var det kommet en hilsen fra Vladimir Moser i den lutherske menigheten i Tiraspol i Moldova. Han hilste med et bibelavsnitt fra Matt 9:35-10:8.

Vedrørende kontakten med forsamlingen i Moldova ble følgende vedtak gjort: "Årsmøtet 2000 i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon er takknemlige for kontakten som er opprettet med den lutherske kirken i Moldova og ser positivt på å utvikle et videre samarbeid. Årsmøtet ber landsstyret vurdere omfanget av kontakten i tiden fremover. Et evt. formelt samarbeid med kirken i form av en samarbeidsavtale eller etablering av faste utgifter, må legges fram for et nytt årsmøte."

Det nye landsstyret i NLL ser slik ut etter valg og konstitusjon:

Karl B. Bø formann
Dag Rune Lid nestformann
Magne Ekanger sekretær
Ragnvald Lende styremedlem
Ivar Fiske styremedlem
John Flaten 1. varamann

Referent: Ivar Fiske

L&E 36. årgang, nummer 7Tags: 2000