Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Hilsen fra i Den lutherske kirken i Tiraspol, Moldova

  Evangelieteksten for 9. juli 2000 for de troende i Tiraspol var Matt 9:35-10:8. Teksten forteller oss om Guds elskede Sønns gjerning i denne verden. Han lærte, forkynte og helbredet.

Disse gjerningene har ikke mistet sin betydning. De er veivisere på veien til Jesu kors, død, begravelse, oppstandelse og himmelfart. Jesus visste hvor han gikk. Han kaller sitt folk til å følge etter ham i tro – gjennom hans død og oppstandelse – til evig liv.

 

Jesus er høstens Herre. Han vet hvor det er best å plassere arbeiderne i sin innhøsting. Han setter oss på vår plass og befaler oss å forkynne at Guds rike er nær. Han byr oss å bære det glade budskap til våre ufrelste medmennesker. Han befaler oss å gjøre det han selv gjorde.

Jesus setter oss ved siden av andre mennesker og sier: "Her er min høst, her er ditt arbeid." Han befaler oss å forkynne og helbrede i alle byer og steder, enten de heter Tiraspol eller Fossnes.

Herren er barmhjertig. Han kaller trofaste mennesker og gjennom dem forkynner han evangeliet om sin rikdom, lærer sannheten om sin frelse og bringer sin helbredelse.

I Jesu navn, Amen.

Hilsen pastor Vladimir Moser

L&E 36. årgang, nummer 7Tags: 2000