Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nyheter fra Bibelskolen på Fossnes

Nyheter fra Bibelskolen på Fossnes

Dette semesteret har vi 6 faste elever på Bibelskolen på Fossnes. For oss som er vant med små forhold, er det en stor glede! Vårt mål er likevel på sikt å komme opp i ti årselever fordi vi da vil kunne beholde statsstøtten på det nivå den er i dag. Det er et bønneemne!

Det er fortsatt Ingar Gangås, Lars Fossdal, Olaf Klavenæs og Per Bergene Holm som underviser. Ingar Gangås pendler annenhver uke fra Moi i Rogaland.

Av praktiske ting kan det nevnes at vi i høst byttet takstein på Solbakken, det nederste av byggene våre. Det var en omfattende jobb som ble gjort på dugnad av misjonsvenner. Vi har også fått nye lyktestolper på veien mellom bibelskolen og Fossnes senter som før var veldig mørk. Det er dessuten klargjort for noe asfalteringsarbeid når snøen går til våren.

- pbh -

L&E 37. årgang, nummer 1Tags: 2001