Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Plate-utgivelser til velsignelse!

Plate-utgivelser til velsignelse!

Nå like før jul kom det ut to CD’er (og kassetter) som man gjør vel i å legge merke til. Det er CD’ene "Det gryr mot dag" og "Fortell meg mer om Jesus". De har mange fellestrekk og derfor skriver vi samlet om dem.

På "Det gryr mot dag" er det brødrene Eivind, Arne og Magne Straumstein som synger. Magne har gitt ut kassett tidligere, og mange har sett fram til at vi skulle få denne nye utgivelsen. Stemmene klinger fint sammen, og det er en fryd å høre så god og oppbyggelig sang utgitt i år 2000.

Det er tekstar med dypt åndelig innhold, og om en skal snakke om sentrum i det som blir sunget, er det Jesus, Immanuel, Frelser – formidlet gjennom tekster både til vekkelse som sangen "Nei, ikke ennå, sa en liten gutt …", eller til trøst som sangen "Hva har min Gud i dag å gi …". Sangen "Det gryr mot dag …", som også er tittelen på CD’en, får lytteren til å vende blikket framover til den store dagen da Jesus skal komme i sky for å hente sin brud. Det er "Bibelsk Tro" som står for utgivelsen.

På den andre CD’en/kassetten møter vi "Namsos unge røster" med dirigent Berte Hegge og produsent og tekniker Rune Hegle. Sangtekstene er sentrale som "Jeg er tegnet i Jesu hender …", "Såret for meg ..." , "Hvor er billetten ...", "På Golgata han led ...", "Jeg vil ikke tie om Jesus ..." osv. Det er mange fine soliststemmer, og det er rent rørende å høre vesle Elise på 4 år som synger solo på sangen: "På Golgata Han led ... ". Det er forlaget Basunen som står for utgivelsen.

Begge har vedlagt tekstark, og det er god tekstuttale og lett å få med seg innholdet på sangene. Kjøp dem og hør dem! – og gi dem til andre som du ønsker å gi noe godt! De er til velsignelse, og det gir hvile for sjel og sinn å lytte til dem!

Takk til dere som har stått bak utgivelsene! Det er godt at det ennå fins noen som ønsker å "gå på de gamle stier", og som ønsker å formidle noe av den store rikdommen som vi har fra sangskatten fra eldre tider. Mer informasjon finner du på Internett under adressa:


Red.

L&E 37. årgang, nummer 1Tags: 2001