Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Har du lyst til å gå på bibelskole?

Har du lyst til å gå på bibelskole?

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes. Bibelskolen ble startet opp i 1992 og ønsker nye elever velkommen høsten 2001.

Bibelskolen på Fossnes har hatt elever i alle aldre, fra ungdommer på 17 til pensjonister. Dette har fungert utmerket!

Vi har lyst til å minne om at ingen er for gammel til å gå på bibelskole! – og ingen trenger ta et helt semester. Vår bibelskole er åpen for deg som vil gå en uke, en måned et halvår eller et årskurs.

Nesten alle tenker at en bibelskole bare er for ungdom. Men det er altså ikke riktig! Alle generasjoner trenger Guds ord og generasjonene trenger hverandre i Guds rike!

Fikk du ikke anledning til å gå på bibelskole da du var ung?

Har du alltid hatt lyst, men ikke hatt tid eller råd til et bibelskolekurs?

Ønsker du å få klarhet i ditt kristenliv og lære Jesus bedre å kjenne?

Er du ny på kristenveien og ønsker innføring i Guds ord?

Vil du friske opp kunnskap du fikk på bibelskole for mange år siden?

Mer info om bibelskolen, se :

L&E 37. årgang, nummer 5Tags: 2001