Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kassettopptak

Kassettopptak

fra Pinsestevnet på Moi, og Hovedsommerskolen på Fossnes 2001.

NR.

TALER

EMNE

STED


0131

Olaf Klavenæs

Hvem er hun som ståler. Høys 6:10

Moi

0131

Olaf Klavenæs

Mitt hode er fullt av dugg. Høys 5:2

Moi

0132

Norvald Frafjord

Salme 20:6

Moi

0132

Norvald Frafjord

Omv. og kristenlivets risiko, Lukas 14:25 ff

Moi

0133

Norvald Frafjord

Apostelgjerningene 2:1-13, 1. Tim 3:16

Moi

0134

Lars Fossdal

Josef som forbilde på Kristus.

Moi

0135

Lars Fossdal

Livsfrukt. 1. Moseb 30:1-2,22-24

Moi

0135

Martin Fjære

Omvend deg fra din ondskap. Apg 8:17-24

Moi

0136

Reidar Linkjendal

Herre, jeg er en syndig mann! Lukas 5:1-11

Fossnes

0137

Per Bergene Holm

Kobberslagen. 4. Moseb. 21:4-9

Fossnes

0138

Per Bergene Holm

Lov og evangelium, Gal 3:9-14

Fossnes

0139

Per Bergene Holm

Offerlammet, 1. Moseb. 22:1-19

Fossnes

0140

Olaf Klavenæs

Se, jeg gjør alle ting nye. Åp 21:1-7

Fossnes

0140

Olaf Klavenæs

Hans navn er Guds ord. Åp 19:11-13

Fossnes

0141

Olaf Klavenæs

Lammets bryllup. Åp 19:6-9

Fossnes

0142

Dag Rune Lid

Bygg Jerusalems murar! Neh 2:17

Fossnes

0143

Tore Mangelrød

Kongesønnens bryllaup, Mat 22:1-14

Fossnes

0143

Jon Espeland

Skjult i Kristus, Kol 3:1-5

Fossnes

0144

Martin Fjære

Du tok bort min syndskyld. Salme 32

Fossnes

0145

John Flaten

Andakt – årsmøtet. Rom 10.1-17

Fossnes

Prisen kr. 35 pr. kassett. Tillegg for frakt. Noen kas. har flere taler – se nr.

Kassettene kan bestilles hos: Johannes Sørbø, 4262 Avaldsnes,

Tlf. 52 842110, Internett: www.nll.no

 

L&E 37. årgang, nummer 6Tags: 2001