Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen høsten 2001

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen høsten 2001

 Per B. Holm                Fogn, Sannidal, Moldova,Nærbø

Jan O. Butterud:            Askim

Jon Espeland:                Moldova, Peru

Martin Fjære:                Kvelde, Moi

Lars Fossdal:                Bygland, Soknedal, Surnadal, Snillfjord, Sverige, Askim, Sandefjord, Moi, Randaberg

Ingar Gangås:                Dimmelsvik, Sannidal Kvelde, Norheimsund, Askim

Olaf Klavenæs:              Norheimsund, Var-haug, Tørvikbygd, Bygland

Olaf A. Klavenæs:........ Askim

Godtfred Nygård:......... Bibelhelg på Solgry, Ø.Hedrum/Kodal

Tore Mangelrød:........... Tysvær, Askim, Arnadal/Andebu

Mer utfyllende informasjon om reiserutene sortert på  dato/ taler.

 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.

Rom 5:1-5

Å stå rettferdig for Gud er det største et menneske kan oppnå, men samtidig det aller vanskeligste! Ja, det er rent ut umulig! Den som kommer inn i Guds nærhet må slå seg for sitt bryst og bekjenne sin urettferdighet  med Simon Peter: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! (Luk 5:8)

Tenk da at vi midt i denne nød og elendighet skal få høre at vi er rettferdiggjort av tro, har fred med Gud og ved Jesus Kristus har fått adgang til Guds nåde. Det er det som kalles evangelium!

Hva kan du rose deg av? Jo, av Kristus. Han er din ros! Han er ditt liv! Han er ditt alt!

Og så kan du rose deg av dine trengsler, de som du – menneskelig sett – så gjerne skulle være kvitt. Men husk at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme.

La dette være et trøstens ord til din sjel i dag!

Så vil vi enda en gang få minne hverandre om å gå i forbønn for den virksomhet som står for døren. La oss bære både møtene, forkynnerne og tilhørerne fram for Gud og be om stillhet, åndskraft og vekkelse!

Glem heller ikke våre venner i Peru og Moldova. Dette er kontakter Herren har gitt oss, og som vi får være med å støtte i bønn og offer. La oss huske at de lever av våre gaver når kollektkurvene går rundt på møtene! Vi samler ikke inn penger av gammel vane, men for at Guds rike skal komme i Norge og blant folkeslagene!

 ~ Sekretæren ~

L&E 37. årgang, nummer 7Tags: 2001