Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter

Bibelhelg på Solgry
Ungdoms- og Misjonssenter
 Glimt fra Bibelhelga på Solgry 2000

(Sveio v/Haugesund) 12.-14. oktober 2001

Talere:   Norvald Frafjord, Godtfred
               Nygård og Henric Staxäng

Ledere:  Olaf André Klavenæs og Ragnvald Lende

 

Glimt fra Bibelhelga på Solgry 2000

Fredag 12. oktober
    kl 2000      Norvald Frafjord

Lørdag 13. oktober
    kl 1000      Godtfred Nygård      
    kl 1130      Henric Staxäng 


 kl 1700      Norvald Frafjord

 

  kl 2000      Godtfred Nygård      

Søndag 14. oktober
    kl 1030      Henric Staxäng 

 

Pris kr 520,- for full pensjon. Student-, barne- og familierabatter.

Påmelding til Ragnvald Lende, Torland, 4350 Nærbø. Telefon 51 43 34 88, mobil 928 82 300

Velkommen til samling om Guds ord!

L&E 37. årgang, nummer 7Tags: 2001