Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lov og Evangelium - 9 - november - 2001

Lov og Evangelium - 9 – november - 2001

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Alt er ferdig, kom til Jesus!

Av Celso Valdiglesias, Peru

Våk!

Av Karl Notøy

Hellig-Mads på dans

Fra dansk

Guds trøst til deg er Jesus Kristus

Av Olav Hermod Kydland

Nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes


Forkynnar Godtfred Nygård til minne

Magne Ekanger

Gud er sitt folks lys, vandre i dette lys!

Av Eusebio Alvis, Peru

Frigjort!

Av Søren Pederson (1852-1923)

Du må fødes på nytt!

Av Jacob Traasdahl (1838-1903)
Tags: 2001