Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Våk!

Våk!
Av Karl Notøy

Oppfordringen til å våke står sentralt i Bibelen. Jesus formaner oss mange ganger i Skriften til å våke og be. Og Jesus måtte refse sine disipler: «Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg!» Matt 26:40.

Er det noe som særpreger vår tid, så er det likegyldighet. Det preger også den åndelige situasjon. Kristenlivet kommer i andre rekke. Søvnen holder på spre seg i de kristne rekker. Vi trenger som aldri før å rope ut et Våk! over Norge; at vi må våkne opp før lysestaken blir tatt bort fra oss og at vi er våkne for det ansvar vi har som kristenfolk.

Måtte vi også være våkne for det alvor at livet har to mål, og at det bare er helvete vi sovner oss inn i. Og likevel har søvnen så lett for å ta oss i hverdagen.

Endog på møteuker, med velformulerte taler og veldresserte sangkor, kan vi bli dysset inn i søvnen. «Det er ikke så farlig, det er nåde å få,» sies det.

Jeg er redd for at mye av den forkynnelse vi møter i dag ikke vekker oss opp. Det det gjelder er å samle mest mulig folk, og så kommer anstøtet bort.

«Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» (Ef 5:14) Det er ikke bestandig, så behagelig å bli vekket, men det er nødvendig! Vi trenger å leve i vekkelsen, at Guds ord får vekke oss opp og gjøre sin gjerning i oss.

Mens Kirken og misjonsorganisasjonene verdsliggjøres, sover den som skulle stå på murene. Mens vårt kjære fedreland er på full fart inn i hedenskapet, sover vekterne sin «tornerosesøvn».

La oss våkne opp å gå inn i bønnekampen! La oss våkne opp å se at vi er på veg bort fra den levende kristendom!

Men først og fremt lyder et «våkn opp!» til meg personlig, – at jeg får se hvor verdsliggjort jeg egentlig er. Det står så alvorlig i lignelsen om de fem gode og de fem dårlige jomfruer at de sovnet alle. Endetiden blir på en spesiell måte søvnens tid. Sangeren bønn må bli min bønn: «Dra meg o Jesus inn i din favn.»

Måtte Ordet få stoppe meg opp og redde meg fra sløvhet og likegyldighet! Måtte Jesus få tenne meg på nytt! Måtte han få dyktiggjøre meg, ham til ære og hans rike til gagn! 

Den som sover får ikke gjort noe i Guds rike, nei han blir bare liggende i vegen

L&E 37. årgang, nummer 9