Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2002

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2002

Paul A. B. Holm:......... Randaberg, Varhaug

Per B. Holm:............... Andebu, Sannidal, Sira, Kvelde

Hans Henrik Brix:........ Ø.Hedrum/Kodal, Varhaug, Sannidal, Randaberg

Jon Espeland:............... Peru

Håvar Fjære:............... Askim

Martin Fjære:............... Askim, Ø.Hedrum/Ko-dal, Bygland

Lars Fossdal:............... Kvelde, Tørvikbygd, Askim, Hardanger, Nærbø

Ingar Gangås:.............. Norheimsund, Krokstadøra, Soknedal, Surnadal

Olaf Klavenæs:............ Sannidal, Sandefjord, Ø.Hedrum/Kodal, Randaberg, Soknedal, Nærbø

Birger Mangelrød:........ Sannidal

Tore Mangelrød:.......... Dimmelsvik, Sverige, Tysvær, Moldova, Askim 

Svein Mangelrød:......... Sannidal

«For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.» (Jes 57:15)

Med dette verset fra profeten Jesaja’s bok vil vi hilse hverandre ved inngangen til et nytt semester. Tenk at vi virkelig skal få ha med Den Høye, Den Opphøyede å gjøre! Tenk at Han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, bøyde seg ned i støvet til vår elendighet, og så til oss, – ja mer enn det – han sendte sin enbårne Sønn inn i lidelse og død for vår skyld!

Dette er det budskap som samler oss igjen og igjen. Vi kan aldri bli ferdige med dette: – at Jesus døde for meg! – at han vil ta seg av meg i min elendighet! – at han gjenoppliver min nedbøyde ånd og gjør mitt sønderknuste hjerte levende!

Tenk, vi har fått selve Livet hos Jesus! Alt skylder vi ham! Uten Jesus er det ute med oss! Ja, da er vi i sannhet fortapt! Men nå har vi fått et navn: Frelsernavnet Jesus!

Navnet Jesus må jeg elske, Det har satt min sjel i brann!

Med dette vil vi enda en gang få minne hverandre om å gå i forbønn for den virksomhet som står for døren rundt om i kristenflokkene. La oss bære både møtene, forkynnerne og tilhørerne fram for Gud og be om stillhet, åndskraft og vekkelse!

Og la oss heller ikke glemme våre venner i Peru og Moldova. Dette er kontakter Herren har gitt oss, og som vi får være med å støtte i bønn og offer. La oss huske at de lever av våre gaver når kollektkurvene går rundt på møtene! Vi samler ikke inn penger av gammel vane, men for at Guds rike skal komme i Norge og blant folkeslagene!

 

~ Sekretæren ~

L&E 38. årgang, nummer 2Tags: 2002