Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Endringer i styret i NLL-

Endringer i styret i NLL 

Det nye landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon konstituerte seg lørdag 13. juli 2002.

Karl B. Bø, Randaberg, som har vært formann i Lekmannsmisjonen siden juli 1992 fikk avløsning av Dag Rune Lid, Norheimsund. Karl B. Bø fortsetter som  nestformann i landsstyret. Magne Ekanger, Osterøy er protokollfører. Ragnvald Lende, Nærbø og John Flaten, Askim er styremedlemmer og Birger Mangelrød, Kvelde møter fast som 1. varamann.

Red.

L&E 38. årgang, nummer 6Tags: 2002