Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lekmannsmisjonens ytremisjonsarbeid

Lekmannsmisjonens ytremisjonsarbeid

Det er med takknemlighet til Herren at vi ser tilbake på besøk fra Peru i sommer. Kirkeformann Celso Valdiglesias og evangelist Ubaldo Marca fikk være med å dele Guds ord med oss, samtidig som vi på denne måten fikk knytte personlige bånd til våre venner i Peru. Det har gitt mange av oss et fornyet kall til å være med å vinne hedningene for Jesus!

Hittil i år er det sendt ut kr 560 000,- til misjonsarbeidet i Peru. Av disse midlene er kr 335 000,- til drift og kr 225 000,- til finansiering av kontor, radiostudio og kirkelokaler som er kjøpt i sentrum av Arequipa by. Misjonsbudsjettet til Peru representerer et betydelig økonomisk løft for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, og det er derfor med takknemlighet til Herren at vi har kunnet sende så pass mye penger i inneværende år. Det skyldes at vi er blitt tilgodesett med to testamentariske gaver i fjor og en større anonym gave i år.

Til Moldova er det overført kr 50 000,- som tilsvarer den summen som er budsjettert for inneværende år. Midlene går til lønn til evangelist Vladimir Moser og til løpende utgifter i forbindelse med det menighetsbyggende arbeidet i Moldova.

Landsstyret arbeider med muligheten for å få besøk av Natalia og Vladimir Moser i løpet av neste år. Om dette besøket går i orden avhenger først og fremst av om de får innvilget visumsøknad til Norge. Det er en lang og omstendelig prosess for borgere av Moldova.

Landsstyret vil oppfordre misjonsvennene til fortsatt forbønn og omsorg for vårt ytremisjonsarbeid. Takk til alle som er med å virkeliggjøre vårt misjonskall gjennom forbønn og offer! Må Gud velsigne den enkelte av dere!

Landsstyret

L&E 38. årgang, nummer 8Tags: 2002