Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Velkommen til  kortkurs på Bibelskolen på Fossnes 4.-10. nov...

Velkommen til  kortkurs
på Bibelskolen på Fossnes 4.-10. november 2002

Bibelskolen på Fossnes inviterer også i høst til kortkurs for alle som har tid og lyst til å følge undervisningen en uke i november. I tillegg til Lekmannsmisjonens egne lærere og forkynnere, får vi besøk av Jan Nilsson fra Evangelisk Luthersk Samling i Nord-Sverige.LÆRERE OG EMNER:

Per Bergene Holm:     Innføring i Det gamle testamente,
                                 «Fra Noa til Babels tårn»
                                 1. Joh.brev, kap. 3

Hans-Henrik Brix:       Salme 33
                                 Matteusevangeliet, fra bergprekenen

Olaf Klavenæs:          2. Mosebok «Mose liv»                      

Jan Nilsson:              «1.Pet. brev»  

 


PRISER:

Undervisningen er gratis. For kost og losji må det betales:
Pr døgn: kr 150,-. Ekstra for oppreid seng kr 100,-.
Enkeltmåltider: Frokost/lunsj/kvelds     - kr 25,-. Middag kr. 50,-.


PÅMELDING:
Påmelding: Bibelskolen på Fossnes, 3160 Stokke. Tlf. 33 36 17 70.

Husk å gi beskjed om hvorvidt du trenger skyss fra fly, tog eller buss, når du kommer og når du reiser, om du skal ha oppreid seng.

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

L&E 38. årgang, nummer 8Tags: 2002