Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Sabbatsro

Sabbatsro
C. O. Rosenius

 Alt slags ondt, både vår selvlagde frelsesvisshet og vår fortvilelse, kommer av den falske holdningen at vi skulle være i stand til å utrette noe som helst godt. Slik er vår natur. La oss aldri glemme det.

Men, å, for en nyttig ydmykelsesprosess for vår åndelige helse, – og for en salig fred, for en hvile og sabbatsro for sjelen, – når jeg får se at jeg ikke er i stand til å utrette noe som helst. Ikke en gang å tenke eller ville. Ikke en gang frykte eller tro. Ikke elske eller gjøre.

Men får erkjenne at alt bare er nåde og gave gjennom Jesus Kristus vår Herre! Å, for en salig fred og sabbatsro for sjelen å helt og holdent ha alt bare i "Herren, både rettferdighet og styrke"!

L&E 38. årgang, nummer 9