Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Ved Jesus Kristus

Ved Jesus Kristus
Heinrich Müller

 Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten er kommet ved Jesus Kristus.   Joh. 1, 17

Moses må gå foran og berede veien for Kristus, for Kristus kan ikke skjule det som Moses ikke først har avdekket. Loven hører hjemme på stentavler. Er hjertet hårdt som sten, må Moses lyne og tordne inntil hjertet blir sønderknust og ikke vet hvor det skal ty hen på grunn av angst. Når Moses så har gjort sitt, kommer Jesus til og leger de sår som Moses har slått. Engster Moses deg ved loven, så ty hen til Jesus. Hos ham er nåde, som du kan forlate deg på, for hos ham er sannhet og trofasthet nå og i all evighet.

L&E 38. årgang, nummer 9