Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2003

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2003

Per B. Holm:.. Hurdal, Sannidal, Skiptvet, Moldova

Hans Henrik Brix: Skiptvet, Askim, Nærbø, Randaberg, Sannidal, Hardanger

Jon Espeland:....................... Peru, Sannidal, Vestfold

Håvar Fjære:....................... Kvelde

Martin Fjære:....................... Skiptvet, Sandefjord, Sannidal, Tørvikbygd

Lars Fossdal:....................... Arnadal/Andebu, Sannidal, Svarstad, Askim, Dimmelsvik,

....................... Randaberg, Skiptvet

Ingar Gangås:....................... Ø.Hedrum/Kodal, Bygland, Varhaug, Vestfold, Skiptvet,

....................... Trøndelag

Olaf Klavenæs:....................... Askim, Tørvikbygd, Kvelde, Sannidal

Olaf A. Klavenæs:....................... Skiptvet

Tore Mangelrød:..... ....................... Norheimsund, Sverige, Tysvær, Randaberg, Askim, Skiptvet

Gunnar Fossli:....................... ....................... Askim, Kvelde

Karl Notøy:..... ....................... Øvre Surnadal

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike: Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.

2Tim 4:1-5

Vi ville gjerne at disse versene fra 2Tim skulle ledsage reiseruten for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon dette semesteret!

Så vil vi enda en gang få minne hverandre om å gå i forbønn for virksomheten som står for døren rundt om i kristenflokkene. La oss bære både møtene, forkynnerne og tilhørerne fram for Gud og be om stillhet, åndskraft og vekkelse!

Og la oss heller ikke glemme våre venner i Peru og Moldova. Dette er et kall som Herren har gitt oss, og som vi får være med å støtte i bønn og offer. La oss huske at de lever av våre gaver når kollektkurvene går rundt på møtene! Vi samler ikke inn penger av gammel vane, men for at Guds rike skal komme i Norge og blant folkeslagene!

~ Sekretæren ~

L&E 39. årgang, nummer 1Tags: 2003