Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Arrangementer sommeren 2003

Arrangementer sommeren 2003

ü 6.-9. juni 2003: Pinsestevne på Lundheim Folkehøgskole, Moi

ü 27.-29. juni 2003: Barneleir på Bibelskolen på Fossnes

ü 27.-29. juni 2003: Yngresleir i Vestfold

ü 9.-13. juli 2003: Hovedsommerskole m/årsmøte på Bibelskolen på Fossnes

ü 31. juli – 3. august 2003: Sommerskole på IMI Stølen, Oppdal

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

L&E 39. årgang, nummer 1Tags: 2003