Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Den gode del

Den gode del
Av Ole Brandal (1912-1983)


Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Luk 10:42Ut fra vårt syn er det så mange ting som trengs. Jesus sier at det er ett som er nødvendig. Og dette ene nødvendige er å eie den gode del.
Ja, Skriften sier at er dette ene i orden, så får vi alt annet i tillegg.

Hva er så den gode del? Det er ikke å «ta imot Jesus i sitt hus», for det hadde Marta gjort. Heller ikke er det å tjene Jesus med alle sine evner og krefter, for også det gjorde Marta.

Den gode del er å bli tjent av Jesus! Det er ikke vi som er virksomme, men det er han. Det er ikke vi som yter, men han yter. Han er vert og vi er gjester. Han får tjene oss med sine gaver, og vi får bare nyte. Dette er den gode del.

Hvordan få del i dette?
Hør, du har fått del i det (Joh 3:16).
Ja, men jeg får ikke tak i det.
Hva ligger så i veien?
Det er ikke din svakhet, og heller ikke din fattigdom, nei, ikke en gang dine synder, som ligger i veien.
Hva er det så?
Det er din rikdom, din styrke, dine gode evner og gode sider.
Og synes du å mangle disse ting, så ber du mye til Gud om kraft og hjelp, så du kan holde mål.
Og fordi du til nå har funnet ny kraft i «din egen hånd,» så har ikke Jesus fått komme til med sin nåde og gave.

Det er ikke din vanmakt som hindrer Jesus i å komme til med sine gaver, men det er din styrke og overflod.
Det er bare «fattigfolk» Jesus får tjene med sine gaver. Overfor de rike og «gudfryktige» står han arbeidsløs.
Bare den fortapte trenger nåde. Bare den ugudelige trenger en annens gudsfrykt. Bare den i seg selv urettferdige trenger en annens rettferdighet. Bare den i seg selv døde trenger ett nytt liv.
Kanskje har Jesus stått uvirksom ved din dør like til nå, fordi du enten har vært rik, eller har holdt på å skaffe deg rikdom ved bønner, tårer og selvstrev?

Skal Jesus få tjene oss med «sitt», så må han først få ta fra oss det vi har.
Her kommer Guds lov inn. Den er den tjuv som vil stjele alt vårt, og får den ikke det, så kommer Jesus aldri til med sine gaver.
Her ligger hemmeligheten til at Gud må la det mislykkes for oss i vår «gudsfrykt».
Og her ligger grunnen til at du og jeg ikke forstår Gud i hans måte å frelse oss på. Vi prøver å få våre «papirer» i orden, han river dem i stykker!
Vi prøver å ta oss sammen, han lar det gå galt.

Og hvorfor styrer han det slik? Jo, han ville så gjerne få tjene oss med det han er, og det han har gjort.
Han vil skjule dine synder ved sitt blod, og kle deg i sine klær.
Han vil være din «med hva Han eier, med sin død og seier».
Han vil tjene deg på den måten, skjønner du, at han vil stige inn i din plass og være det du skulle være og gjøre det du skulle gjøre. Der dette skjer, sier Jesus: «Du har valgt den gode del, som ikke skal tas fra deg.»

L&E 39. årgang, nummer 3