Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt styre for Bibelskolen på Fossnes

Nytt styre for Bibelskolen på Fossnes


Fra årsskiftet var det noen forandringer i styret for Bibelskolen på Fossnes. Jon Espeland (formann), Magne Ekanger (referent) og Arne Otto Skutlaberg (1. varamann) gikk ut av styret. Magne Ekanger, Jan Endre Aasmundtveit og Per Brattgjerd ble valgt inn som hhv. styremedlemmer og 1. varamann. Fra før sitter Paul André Bergene Holm, Svein Mangelrød og Olaf André Klavenæs. Ved konstituering av det nye styret ble Svein Mangelrød formann, Olaf André Klavenæs nestformann og Magne Ekanger referent. Rektor, lærer- og elevrepresentant sitter også i styret.

Bøkely
Den nye personalboligen på Bibelskolen på Fossnes har fått navnet «Bøkely».Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119:105)


Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes. Bibelskolen ble startet opp i 1992 og ønsker nye elever velkommen høsten 2002.
Bibelskolen på Fossnes har hatt elever i alle aldre, fra ungdommer på 17 til pensjonister. Dette har fungert utmerket!
Vi har lyst til å minne om at ingen er for gammel til å gå på bibelskole! – og ingen trenger ta et helt semester. Vår bibelskole er åpen for deg som vil gå en uke, en måned, et halvår eller et årskurs.
Nesten alle tenker at en bibelskole bare er for ungdom. Men det er ikke riktig! Alle generasjoner trenger Guds ord og generasjonene trenger hverandre i Guds rike!
* Fikk du ikke anledning til å gå på bibelskole da du var ung?
* Har du alltid hatt lyst, men ikke hatt tid eller råd til et bibelskolekurs?
* Ønsker du å få klarhet i ditt kristenliv og lære Jesus bedre å kjenne? Er du ny på kristenveien og ønsker innføring i Guds ord?
* Vil du friske opp kunnskap du fikk på bibelskole for mange år siden?

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fossnes bibelskole
3160 STOKKE ~ TELEFON 33 36 17 70


Lov og Evangelium


Dette lille bladet som du nå holder i hånda, sendes gratis til alle som ønsker det. Hensikten med bladet er først og fremst oppbyggelig, det vil si at vi ønsker å dele Guds ord med våre lesere. Det er så mange ord og så mye informasjon i vår tid, men liten plass og lite stillhet til det som betyr aller mest for et menneske: Å høre og lese Guds ord til frelse for sin sjel!
Lov og Evangelium utgis av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Vi er en liten organisasjon med et stort ønske om å få være med å bevare Guds ord og vår lutherske arv i Norge. Vi ser med stor sorg på økende verdsliggjøring og ugudelighet i vårt kjære fedreland!
Dersom du vil få tilsendt Lov og Evangelium, eller vet om andre som ønsker det, kan du fylle ut den lille slippen nedenfor og sende den til oss.

L&E 39. årgang, nummer 3Tags: 2003