Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Nytt fra Bibelskolen på FossnesDet var med stor glede vi kunne ønske elev nr. 10 velkommen til bibelskolen i månedsskiftet september/oktober. I og med at statsstøtten betinger 10 elever, har det lenge vært vår bønn til Herren at han måtte sende oss nok elever. Det har han gjort, og vår takk går til ham og til deg som står med Bibelskolen på Fossnes i forbønn.

For en liten organisasjon som Lekmannsmisjonen ville det bety en tøff økonomisk situasjon dersom statsstøtten skulle ha falt ut.

Når det gjelder elevtallet etter jul, er det fortsatt usikkert. Noen av elevene har bare søkt for høsthalvåret. Vårhalvåret er derfor fortsatt et bønneemne.

Red.

L&E 39. årgang, nummer 9

Sist oppdatert: www.nll. no


Tags: 2003