Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Evangelist fra Andesfjellene av Dag Rune Lid

Evangelist fra Andesfjellene
Av Dag Rune Lid

Ubaldo Marca ble født langt inne i Andesfjellene, i landsbyen Cucho Esquenja i Peru. Etter mange omveier fikk Gud gi ham syndenes forlatelse i Jesu blod. I dag er han en brennende evangelist med nød for sine landsmenn.

Tilbake til steinalderen
Landsbyen han kommer fra har vært upåvirket av utviklingen, og de lever fortsatt som vi gjorde i Norge på 16-1700 tallet. Da vi besøkte landsbyen hadde det vært frost om natten, og årets potethøst var ødelagt. Det lå an til en lang og vanskelig vinter.
Landsbyen ligger noen timers kjøring fra Puno ved Titicacsjøen, som vi gjerne har hørt om i geografitimene på skolen. Her vokste Ubaldo Marca opp sammen med flere søsken. Det var vanskelige kår. Allerede 13 år gammel ble han sendt til slektninger i Arequipa, for å være med å skaffe inntekt til familien oppe i fjellene.

Her sprang han rundt med melkespann for å tjene til livets opphold, og om kveldene gikk han på kveldsskole. Han hadde hunger etter mer kunnskap. Så ble det militærtjeneste før han kom inn på politiskolen.

Turbulente år
Etter 3 år ved politiskolen var han blitt 24 år. Nå ble han plassert som grensepoliti på en øde grensepost mot Bolivia. Her var han i flere år, men av ulike årsaker ble inntektene for små, og han søkte om å få slutte i politiet. Søknaden ble ikke innvilget.

Dette førte til at han rømte fra tjenesten, og ble dermed ettersøkt av politiet. Nå reiste han tilbake til Arequipa. Han kjøpte snekkerutstyr og etablerte get verksted i utkanten av byen.

Han var nå blitt 31 år, og vi er kommet frem til året 1993. En dag får han besøk av en evangelist fra INEL-Perú, som støttes av Lekmannsmisjonen i Norge. Han ble invitert på møte og det førte til at han i 1994 ble både døpt, gift og tatt opp i menigheten samme dag.

Til å begynne med jobbet han i snekkerverkstedet hver dag, også om søndagene. Etter en tid avsluttet han til kl. 12.00 for å være med på ettermiddagsmøte kl. 15.00. Slik fortsatte det et års tid. Etter hvert kom han mer og mer med i arbeidet i menigheten.

Blir med i arbeidet
Han hadde et vinnende vesen, han var frimodig og var ivrig med på husbesøk for å vinne sjeler for himmelen. Etter hvert ble han evangelist i menigheten. Men nå tårnet det seg opp med problemer i ekteskapet, og han ble veldig dømt over det livet han levde. Han mente at en kristen måtte være rettferdig, og enda mer for en som var med i det kristne arbeidet.

Kristenlivet svinget opp og ned fra dag til dag. Etter hvert kom han derfor til at han var en hykler, og at han ikke var noen kristen selv om han var med i det kristne arbeidet. Så plutselig en dag ble han arrestert. Han måtte dokumenterte seg i det han syklet forbi et hus hvor det hadde vært innbrudd, og der ble han arrestert. Dette var i 1996, og nå ble han innhentet av fortiden.

Han måtte i fengsel og det kom opp for alle og enhver at han hadde rømt fra tjenesten i politiet. Nå måtte han sone sin straff. Han hadde likevel gode attester fra tiden han tidligere hadde jobbet i politiet, så da soningen var gjennomført ble han derfor tilbudt tjeneste i politiet på nytt.

Da ble det en sterk kamp i hans indre. Nå så han mulighetene til karriere, makt og penger i politiet, men kjente også på kallet til å tjene Herren. En av evangelistene i INEL-Perú kom til ham og hilste han med Ordet fra Bibelen: «Gud er med deg og vil føre deg tilbake…» (1M 28:15) Det førte til at han sa fra seg tilbudet fra politiet og ble evangelist i INEL-Perú. Han kjente at dette kallet kom fra Herren.

Får se inn i evangeliet
Men han hadde ennå ikke sett inn i friheten i evangeliet, og kristenlivet og tjenesten ble strev og kav. Under et bibelkurs i byen Juliaca forstod han at det var noe fundamentalt han ikke hadde fått sett inn i. Han begynte å høre på noen kassetter av den norske misjonæren Arne Helge Teigen som var utsendt fra Misjonssambandet i Norge, som ble til hjelp for han.

Så en dag kom han over en bok av den tyske teologen C. F. W. Walter som har skrevet en bok om Lov og Evangelium. Her fikk han se inn i evangeliet, at Jesus døde for syndere som han. Han fikk hvile fra sine egen gjerninger, og i stedet fikk han hvile i hva Jesus hadde gjort for han. Hele livet ble snudd opp ned, og vitnesbyrdet fikk en annen klang. Nå ble han et brennende vitnesbyrd om det Guds lam som bærer bort verdens synd. Dette skjedde i 1999.

Pek mer på Lammet
Kona Juana strevde også svært med det å få til å være en kristen. Hun prøvde å forbedre seg å bli et bedre menneske, slik at Gud kunne ha velbehag i henne. Det gikk ennå noen måneder etter at Ubaldo fikk se inn i evangeliet. En dag de satt sammen over en åpen bibel og leste fra Ordet gikk morgenlyset fra himmelen opp også for hennes hjerte. Hun fikk se det Guds Lam som bar bort også hennes synder.

Nå er hun ofte med når Ubaldo Marco er ute og preker, og når de kommer hjem hender det hun sier: «– Ubaldo, i dag skulle du pekt mer på Lammet!» Han opplever at kona er en åndelig støtte i arbeidet som evangelist.

- Vi hjelper hverandre i heimen til å korsfeste kjødet, så det ikke får utfolde seg. Jeg kjenner på stor takknemlighet til Jesus fordi han gav sitt liv for meg. Samfunnet i ekteskapet ble noe helt nytt. Nå har vi samfunn gjennom evangeliet. Det er uforståelig at jeg skulle få se inn i evangeliet, og det som Jesus har gjort for meg, sier Juana Marca.

Stort ansvar som forkynner
Ubaldo understreker at det ligger et stort ansvar for dem som forkynner Guds ord at sjelene kommer gjennom til et frigjort liv i Gud, så ikke kristenlivet blir et strev. Versene fra Salme 32 «Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd», er han blitt spesielt glad i.
- Når synden er tilgitt, da er jeg lykkelig hva jeg ellers møter i livet, avslutter Ubaldo Marca.

L&E 40. årgang, nummer 2