Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2004

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2004


Per B. Holm: . . . . . . . . . Umeå/Sverige, Wasa/Finland, Sandefjord, Skiptvet

Hans Henrik Brix: . . . . . . Skiptvet, Sandefjord, Randaberg

Jon Espeland: . . . . . . . . Ø.Hedrum/Kodal

Håvar Fjære: . . . . . . . . .Sannidal

Martin Fjære: . . . . . . . . Norheimsund, Snillfjord, Innset, Kvelde, Askim, Varhaug

Lars Fossdal: . . . . . . . . Skiptvet, Askim, Randaberg, Varhaug, Svarstad, Dimmelsvik, Hardanger, Vallberga/Sverige, Tiraspol/Moldova

Kristian Fagerli: . . . . . . .Ø.Hedrum/Kodal, Nordheimsund, Bangsund

Gunnar Fossli: . . . . . . . .Askim, Sannidal, Skiptvet

Ingar Gangås: . . . . . . . .Kvelde, Gyland, Arequipa/Peru, Umeå/Sverige, Askim, Tiraspol/Moldova

Olaf Klavenæs: . . . . . . . Sannidal, Nærbø, Askim, Skiptvet, Randaberg, Vallberga/Sverige, Fogn

Olaf A. Klavenæs: . . . . . Sannidal

Svein Mangelrød: . . . . . Sanidal, Askim, Skiptvet

Tore Mangelrød: . . . . . . Bangsund, Tørvikbygd, Norheimsund, Tysvær, Bygland, Tiraspol/Moldova

Magne Straumstein: . . . .BangsundDet er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. (Ord 10:22)

Jesus forteller oss i Luk 16 om en rik mann og den fattige Lasarus som var lagt ved porten hans. Vår sympati går umiddelbart til den fattige Lasarus som levde i nød, sult og fattigdom. Og vi synes den rike var både hard og ubarmhjertig. en hvem av disse ligner vi på? Rent umiddelbart vil vi ligne dem begge. Vi vil ha rikdommen til den rike, og så vil vi ha hjertet til den fattige. Vi vil være både rike på penger og rike i Gud. Og så lever vi i en tid hvor de fleste av oss har oppnådd ytre rikdom. Sånn sett ligner vi på den rike mann. Så er det spørsmål om hjertet, da. Hvor bor mitt hjerte? Hvor er hjertets skatt og rikdom? Her må hver og en prøve seg selv innfor Guds åsyn. Men vi gjør vel i å merke oss verset fra Salomos ordspråk: Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til.
«Marta, Marta!» sa Jesus en gang til en arbeidsom
kvinne, «Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» (Luk 10:41-42) Kjære venner: Glem ikke Maria-plassen!

Med dette vil vi enda en gang få minne hverandre om virksomheten som står for døren rundt om i bygd og by. La oss bære både møtene, forkynnerne og tilhørerne fram for Gud og be om stillhet, åndskraft og vekkelse! Og la oss heller ikke glemme våre venner i Peru og Moldova. Dette er et kall som Herren har gitt oss, og som vi får være med å støtte i bønn og offer. La oss huske at de lever av våre gaver når kollektkurvene går rundt på møtene! Vi samler ikke inn penger for å holde oppe en organisasjon, men for at Guds rike skal komme i Norge og blant folkeslagene!

~ sekretæren ~

L&E 40. årgang, nummer 2


Tags: 2004