Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Hvor er ditt hjerte?

Hvor er ditt hjerte?
Av Celso Valdiglesias, Peru

Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!

Mark 10:21

Vi leser her om en mann som hadde gjort mye fint og godt i livet. Men Jesus pekte på det som bandt ham: Han elsket sin rikdom høyere enn Jesus!
Hvordan er det med oss? Vi står i samme fare, – å elske det vi eier i denne verden høyere Jesus.

Jesus ber denne mannen selge alt for å få en skatt i himmelen. Men hans hjerte henger ved hans eiendom.
Måtte det ikke være slik med oss. Det er én ting det står om: Å vinne det evige livet. Intet kan sammenlignes med det.

Her hos oss blir dette anskueliggjort bl.a. gjennom søndagsåpne butikker.* Du ønsker å selge mer for å tjene noen slanter ekstra. Slik selger vi sjelen vår, – butikken blir viktigere enn livet med Jesus.

Jesus kaller oss til den gode del. Han vil gi oss sine himmelske gaver. Det er langt viktigere enn vår jobb, vår butikk og vårt jordiske liv. Han vil frelse oss, gi oss syndenes forlatelse og et evig liv!

Vitnesbyrd av Celso Valdiglesias
i Arequipa7/12-2003

L&E 40. årgang, nummer 3