Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Pinsestevne og HovedsommerskolePinsestevne
28.-31. mai 2004
på Bibelskolen på Fossnes

Ledere: Magne Ekanger og John Flaten

Fredag 28. mai
kl 2000 Møte v/Ingar Gangås

Lørdag 29. mai
kl 1000 Bibeltime v/Dagfinn Natland
kl 1130 Bibeltime v/Tore Mangelrød
kl 1700 Bibeltime v/Ingar Gangås
kl 2000 Møte v/Dagfinn Natland

Søndag 30. mai
kl 1000 Bibeltime v/Dagfinn Natland
kl 1130 Bibeltime v/R. Linkjendal
kl 1700 Bibeltime v/Tore Mangelrød
kl 2000 Møte v/Ingar Gangås

Mandag 31. mai
kl 1030 Møte v/Tore Mangelrød

Priser: Full pensjon: kr 750,- pr. pers.

Barne- student- og familierabatter.

Påmelding innen 15. mai 2004 til:
Aud og John Flaten, telefon 69 88 32 95
mobil 916 36 401

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
TIL SAMLING OM GUDS ORD!

Barne- og ungdomsleirer
I Vestfold 25.-27. juni 2004

Barneleir på Fossnes:
Kontakt Martin Fjære, 33 36 17 76

Ungdomsleir på Heia leirsted:
Kontakt Svein Mangelrød, 33 11 20 47

Hovedsommerskole
14.-18. juli 2004
på Lundheim Folkehøgskole, Moi

Ledere: Karl B. Bø, Dag Rune Lid,
og Olaf André Klavenæs

Onsdag 14. juli
kl 2000 Møte v/Lars Fossdal

Torsdag 15. juli
kl 1000 Årsmøte i NLL
Andakt v/Ragnvald Lende
kl 1700 Bibeltime v/Per B. Holm
kl 2000 Møte v/Gunner Jensen

Fredag 16. juli
kl 1000 Bibeltime v/Lars Fossdal
kl 1130 Bibeltime v/Martin Fjære
kl 1700 Bibeltime v/Gunner Jensen
kl 2000 Møte v/Per Bergene Holm

Lørdag 17. juli
kl 1000 Bibeltime v/G. Soppeland
kl 1130 Bibeltime v/Per B. Holm
kl 1700 Bibeltime v/Martin Fjære
kl 2000 Møte v/Gunnar Soppeland

Søndag 18. juli
kl 1030 Møte v/Gunnar Soppeland

Priser: Full pensjon: kr 1 200,- pr. pers.

Barne- student- og familierabatter.

Påmelding innen 1. juli 2004 til Marta og Karl B. Bø, tel 51 41 87 46, mob. 905 49 825. NB: Alle over 18 år som ønsker å benytte stemmeretten på årsmøtet, må ved innmelding gi særskilt beskjed om dette!

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN
TIL SAMLING OM GUDS ORD!

Programmet kan også lastes ned i pdf-format (75kb)

L&E 40. årgang, nummer 3Tags: 2004