Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

For tanken alt for stort

For tanken alt for stort
Av Karl Notøy

Vi mennesker er opptatt med å forstå alt, at alt kan forklares.

Dette synet holder på å spre seg inn i de kristnes rekker. Vi prøver å forstå Gud og hans frelse, og det prøves å legge det til rette for tanken. Det hevdes at mennesket med sin fornuft kan finne vegen til Gud. Det er bare om å gjøre å forstå poenget i budskapet. Og så smøres det på med Guds kjærlighet.

Men Bibelen sier det klart at mennesket aldri kan bli frelst ved å forstå, men ved å høre.
Kristendommen er en åpenbaringsreligion. Skal vi kunne komme til tro må Ordet ved Den Hellige Ånd bli åpenbart for våre hjerter.
Jesus måtte si til Nikodemus: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette?» Endog til Peter sa han «Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører menneskene til.»

Mennesket er så jordvent, og menneskers tanker er onde den hele dag. Det eneste mennesket kan, er å synde. Og endog våre beste gjerninger er smittet av synd.
Mennesket mener selv at det skal finne Gud. Men Bibelens budskap er at Gud fant meg. At han kom til meg i sitt ord. At jeg som var død ble gjort levende.
«Hvem kan da bli frelst?» spurte disiplene en gang. Og Jesus svarte: For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.»
Ja, det som var umulig for mennesket, det gjorde Gud, da han sendte sin Sønn, og forlikte verden med seg selv.
Med tanken kan ingen forstå dette! David sier det slik: «Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke.»

Som kristen møter du mange hvorfor. Det er ikke lett å forstå Guds veg. Det kan synes at det blir mange bratte bakker. Og foten kan bli sår mange ganger.
Nei, Guds skole er ikke enkel. For vi vil så gjerne bli store, mens Gud vil at vi skal være små.
Han vil lære oss ydmykhet.

La oss ikke prøve å legge budskapet til rette for tanken. Det ender med at vi begynner å ta bort det vi ikke kan forklare med tanken.
Det er Den Hellige Ånd som skal forklare budskapet og gjøre det levende for våre hjerter.
Hvem kan forstå frelsesverket, jomfrufødselen, eller Jesu oppstandelse. Nei, ingen kan forstå Guds handlemåte, for Guds tanker er høyre enn menneskenes tanker. Han har gjennom Jesus Kristus gjort det mulig for deg og meg å nå himmel og salighet.

L&E 40. årgang, nummer 3