Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Gaver til Guds rikes arbeid

Gaver til Guds rikes arbeid

Når det gjelder våre gaver til Guds rikes arbeid, uttrykker apostelen Paulus at hver av oss skal legge til side det han får lykke til. (1Kor 16:2) Våre gaver til misjonen henger først og sist sammen med et lykkelig hjerte i åndelig forstand, det vil si et hjerte som har fått sitt liv og sitt alt i evangeliet om Jesus. Derfor er det slik at når hjertet blir knyttet til Jesus, så løses det fra materialisme og pengebegjær, og vårt liv, vår tid og våre midler – alt blir rettet inn på dette: Å få leve for Jesus og bli bevart som et Guds barn i denne verden og nå hjem til himmelen med en frelst sjel. Derfor er det bare gleden og takknemligheten i og for evangeliet som kan utløse sanne givere til Guds rikes arbeid. I Lekmannsmisjonen ønsker vi at nettopp forkynnelsen skal være det som løser ut midlene, derfor vil vi være forsiktige med kampanjer og innsamlinger og organisert givertjeneste der en så lett får inntrykk av at moderne markedsføring og tekniske grep erstatter den dype sammenhengen mellom hjerteliv og pengepung.

På den annen side er det viktig å minne hverandre om givertjenesten, at vi ikke glemmer den praktiske siden av vårt forvalteransvar. Paulus sier i det samme verset (1Kor 16:2) at «på den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer.» Det kan være nyttig å huske på at vi «hjemme hos oss selv» må passe på å legge til side det vi skal gi. Det betyr at vi må planlegge våre gaver til Guds rike, og ikke bare gi sporadisk av det vi måtte ha i pungen når vi er på møte, men tvert i mot sørge for å ta med oss det beløpet vi har fått lykke til å gi.

Nå er det ikke alle som får anledning til å gå på så mange møter i løpet av et år. Derfor sender vi et par ganger i året ut en giro sammen med «Lov og Evangelium» fordi det for mange er et praktisk hjelpemiddel til å få gitt sin gave til Guds rike. Og som vi alltid understreker, er det ikke ment som noe giverpress, bare som en hjelp til å få gitt det Herren har mint den enkelte om!

Samtidig vil vi også gjerne få være med å informere om de behov som finnes i det arbeidet vi er blitt betrodd. Vi har månedlige utgifter både ute og hjemme, og er avhengige av at Herren rører ved hjertene og løser ut midler for at vi skal kunne fullføre den tjeneste han har satt oss i. Derfor har vi også frimodighet til av og til å ta fram konkrete prosjekter, som f. eks. radiosenderen i Peru som vi forsøker å samle inn midler til.

Nå er det for tiden svært mye snakk om fast givertjeneste og skattefradrag for gaver til kristne organisasjoner. I Lekmannsmisjonen vil vi være varsomme med å fokusere på disse ting. Men vi vil oppfordre den enkelte misjonsvenn til å ha orden i sin givertjeneste, og minne hverandre om at liv, helse og alt det vi eier hører Herren til. Når det gjelder gaver med skattefradrag, er også Norsk Luthersk Lekmannsmisjon på listen over organisasjoner som er godkjent av Skattedirektoratet. Det er prisverdig at Stortinget på denne måten anerkjenner det frivillige kristelige arbeidet, men det er på den andre siden betenkelig dersom et skattefradrag skal bli motivasjon for å gi midler til Guds rikes arbeid. Vi gir ikke for å få noe tilbake selv, men fordi vi selv har fått så mye i og med evangeliet! Men når Stortinget nå har innført denne ordning, vil vi legge til rette for misjonsvenner som ønsker å benytte seg av skattefradraget. Ved henvendelse til vår kasserer kan den enkelte få tilsendt de gjeldende retningslinjer.

Fra tid til annen har det også vært noen som har ønsket å gi testamentariske gaver til Guds rike gjennom Lekmannsmisjonen. Dersom noen skulle gå med slike tanker, kan kassereren eller sekretæren kontaktes med tanke på råd og hjelp i forhold til myndighetene og nødvendig papirarbeid.

Så vil vi enda en gang takke den enkelte som er med og støtter Guds rikes arbeid gjennom Lekmannsmisjonens virksomhet. Der er vårt ønske at vi måte få være gode husholdere over de midler som blir gitt, og at de måtte tjene til sjelers frelse både i Norge, Peru og Moldova, og at vi måtte finnes tro i det arbeid Herren har kalt oss til.

Jon Espeland
sekretær for Landsstyret

L&E 40. årgang, nummer 4