Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

Nytt fra Bibelskolen

2.-3. januar var Fossneskoret samlet til innspilling av CD. Både fjorårets og årets elever deltok, slik at vi var over 25 stykker som var med. I løpet av fredag ettermiddag og hele lørdag fram til tidlig på kvelden, ble det gjort opptak i Stokke kirke. Vi håper at CD-en skal være ferdig trykt og klar for salg til pinsestevnet. Den skal ha tittelen «No syng det i mitt hjarta». Det har vært «Fossneskorets sang» gjennom mange år. Sangen er hentet fra et hefte utgitt av Arne Stensø, hvor han har satt nye melodier til eldre sanger og hvor Poul Sander Olsen har laget mange fine arrangementer.

Vi nærmer oss slutten også på dette skoleåret. Enda en gang sitter vi igjen med takknemlighet over å ha vært samlet time etter time over en åpen bibel og fått øse av de veldige skatter Gud har gitt oss der. Måtte vi bare få nåde til å ta imot og bevare Ordet i våre hjerter, slik at det ble en stadig kilde i oss, til frelse for oss selv og velsignelse for dem som vi lever i blant.

19.-21. mai reiser elevene på en kort tur til Valberga i Sverige, sammen med lærerne Olaf Klavenæs og Lars Fossdal. I uka etter pinse går avslutningsturen til Danmark. Da blir Hans-Henrik Brix og Per Bergene Holm med av lærerne.

Bibelskolen på Fossnes har av prinsipi-elle grunner ikke lagt opp til dyre og lange turer i løpet av skoleåret. Vi ønsker ikke at noen skal ekskluderes fra et år på bibelskole fordi det koster for mye. Men flere har spurt om ikke bibelskolen kunne arrangere en tur til Israel. 19.-28. februar 2005 vil det bli arrangert en slik tur. Da er det vinterferie på skolen og turen vil ikke være en del av det ordinære skoletilbudet, men sikter i første rekke mot tidligere elever og venner av skolen, samt alle andre som ønsker en bibeltur til Israel. Skulle du ønske å være med på en slik tur, kan du ta kontakt med Per Bergene Holm for nærmere informasjon.

Så vil vi nok en gang be om forbønn for skolen, for elever, lærere og øvrig personale. Ta også med i dine bønner skoleåret som kommer, at Herrens velsignelse må få hvile over skolen og virksomheten vår.

Per Bergene Holm, rektor

L&E 40. årgang, nummer 4Tags: 2004