Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 2004

Årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon 2004Den 15. juli var det årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) på Lundheim folkehøgskole på Moi. Ragnvald Lende hadde åpningsandakten.

Årsmeldingen fra landsstyret ble lest av formann Håvar Fjære, mens rektor Per Bergene Holm leste årsberetningen fra Bibelskolen på Fossnes.
Det har i løpet av året vært mellom 8 og 12 elever på bibelsskolen, noe som er et høyt tall, gjennomsnittlig sett, i løpet av bibelskolens historie. Bergene Holm minnet blant annet om at Guds ord står fast, og at misjon er de gjenfødte hjerters sak.
Regnskapet for bibelskolen viser et lite underskudd mens utleievirksomheten har økt noe i det siste, noe som gir en viss bedring i økonomien.

Jon Espeland kunne i årsberetningen fra arbeidet som NLL støtter i Peru fortelle at virksomheten sprer seg til nye områder i og rundt Arequipa. Han deltok på INEL-Peru’s bibelkurs under sitt forrige besøk. Espeland kunne også fortelle at gleden er stor i Peru over den nye radiosenderen som er under produksjon i USA og snart skal sendes til vennene i Peru.

I rapporten fra arbeidet i Moldova fikk vi høre at behovet er stort for et eget forsamlingslokale, da myndighetene i landet ikke tillater forsamlinger i private hjem. Per Bergene Holm kunne ellers fortelle at andre kirkesamfunn også har interesser i arbeidet som drives hovedsakelig av Valdemar og Natalia Moser, kirkesamfunn som gjerne overtar hele ansvaret for den økonomiske delen, men dermed også ønsker totalansvar for forkynnelsen. Bergene Holm pekte på at menigheten i Moldova ønsket en sterkere tilknytning til NLL.
Han kunne også opplyse om at husprisene nå er ekstra gunstige i Moldova.

Fra forkynnerne fikk vi blant annet høre at Ingar Gangås satte stor pris på igjen å komme til Peru, etter 7 års fravær. Tore Mangelrød sa at det var godt å komme rundt til de ulike delene av Norge og oppleve at behovet for å høre om Guds lam fortsatt er til stede.

Regnskapsrapportene ble avlagt, med kommentar til at arbeidet i Peru viser nøkternhet i bruk av midler, og – for Moldovas del – at en ny avtale er igangsatt som viser oversikt over alle inntekter og utgifter, også økonomiske bidrag fra andre samarbeidspartnere til menigheten der.

Til valget hadde 71 meldt at de ønsket stemmerett.
Kandidatene til landsstyret var Karl Bø, John Flaten, Ingar Gangås, Ragnvald Lende, Magne Straumstein og Jon Espeland. Av disse ble Karl Bø, John Flaten og Ingar Gangås valgt. Fra før sitter Dag Rune Lid og Håvar Fjære.

Første varamann ble Magne Ekanger. Til valgnemda ble Ragnar Opstad valgt for 3 år. Denne består for øvrig av Olaf André Klavenæs og Svein Mangelrød.

Ref. Øyvind Klavenæs

L&E 40. årgang, nummer 6Tags: 2004