Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Regnskap for hovedkassen i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon regnskapsåret 2003

Regnskap for hovedkassen i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon regnskapsåret 2003


Inntekter
Gaver og kollekter
Testamentariske gaver
Gaver fra Sverige
Gave til søndagsskolearbeidet i Peru
Gave til prosjekt i Peru, radiosender
Gaver til lov og Evangelium
Salg av bøker og kassetter
Sum inntekter

Utgifter
Lønn, arbg.avg., feriepenger, forsikringer
Reiseutgifter
Utgifter til Lov og Evangelium
Innkjøp av bøker og kassetter
Telefon, porto, kontorutg, gebyr, annonser
Overført til misjonsarbeidet i Peru
Overført til kirkebygg i Peru
Radioutgifter i Peru
Overført til misjonsarbeidet i Moldova
Overført til søndagsskolearbeid i Peru
Underskudd stevner
Sum utgifter

Driftsresultat
Finansinntekter (renter)
Resultat

Balanse
Bank og kassebeholdning
Andre fordringer
Sum eiendeler

Kortsiktig gjeld
Fri egenkapital
Egenkapitalkr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr


kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr


kr
kr
kr

kr
kr
kr


2003
1 406 816,84
0,00
24 908,32
4 621,00
60 000,00
36 318,00
40 802,00
1 573 466,16


620 342,00
90 613,36
152 292,89
24 316,78
32 157,14
331 098,50
0,00
9 906,92
50 829,75
4 596,00
15 228,00
1 331 381,34

242 084,82
81 725,57
323 810,39


680 392,74
1 652 372,50
2 332 765,24

64 471,00
2 268 294,24
2 332 765,24
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr


kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr


kr
kr
kr

kr
kr
kr


2002
1 722 777,-
225 803,-
0,-
0,-
0,-
32 805,-
26 306,-
2 007 691,-


437 312,-
108 520,-
149 782,-
18 204,-
35 577,-
335 000,-
225 000,-
60 000,-
49 966,-
0,-
15 004,-
1 434 365,-

573 326,-
81 810,-
655 136,-


1 096 894,35
853 372,50
1 950 266,85

5 783,-
1 944 483,85
1 950 266,85


Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.
Varhaug, 23. mars 2004.

Ragnar Opstad Paul André Bergene Holm Torunn Ånestad
Revisor Revisor KassererL&E 40. årgang, nummer 6Tags: 2004