Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

- Tal Herre!

- Tal Herre!

Dette var temaet for Bibelhelgen som Lekmannsmisjonen arrangert på Misjonssambandet sitt leirsted, Solgry Ungdoms- og Misjonssenter ved Haugesund, 1.-3. oktober. Som vanlig fikk vi en varm velkomst av styrer Geirmund Gausel med sine frivillige medhjelpere. Det var fulle hus også i år, og i tillegg var det en del som var med på enkeltmøter frå nærområdet.

Temaet for helgen var hentet fra 1 Samuel, kap. 3: – Tal Herre! Her står det om hvordan den unge Samuel begynner å be denne bønn. Skal vi på ny oppleve samvittighetsvekkelse i vårt folk og land, er vi avhengige av at Herren får oppreise profetrøster som Samuel, som i nød roper: - Tal Herre!

Lytter Guds folk når Herren taler, så vil de få oppleve det same som Samuel fikk erfare: «Herren åpenbarte seg for Samuel…ved Herrens ord.» Måtte vi få være i bønn om det kan skje mellom Guds folk i dag også!

Temaet «Tal Herre!» ble den røde tråd som gikk gjennom alle møtene, og vi fikk oppleve gilde samvær om Guds ord, der Herren var nær med sin gode vekkende ånd og talte til våre hjerter.

Hovedtalerne var misjonærene Kristian Fagerli fra Melhus i Sør-Trøndelag og Ingar Gangås fra Mosvik i Nord-Trøndelag. Fagerli innledet fredag kveld med å tale ut frå John. 12 fra teksten: «Min time er ennå ikke kommet.» Vi fikk følge Jesus mot kors og død, til den time som Gud selv hadde fastsatt.

Lørdag formiddag hadde Dag Rune Lid en bibeltime over temaet: «Se, jeg står for døren og banker». Han belyste dagens åndssituasjon i vårt folk, ut fra situasjonen som var rådende i menigheten i Laodikea fra Johannes Åpenbaring kap. 3.

Gangås hadde i sine møter fokus på hovedtemaet: Tal Herre! I sin første time pekte han på hvordan Herren har talt på mange vis gjennom sine profeter og apostler. På møtet lørdag kveld stilte han spørsmålet: - Vil vi høre og innrette vårt liv etter det vi hører ? Han talte da ut fra 1 Peter 2:4-7.

Kristian Fagerli talte i sin andre time lørdag ettermiddag ut fra teksten i 5 Mosebok 8:7-14 under temaet: «Alt hører Herren til!» (Se eget referat). På det siste møte søndag talte Fagerli over temaet: «Jeg står i gjeld!» Det var fokus på hvordan hedningene er medarvinger ut fra Rom 1:14-15 «Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise….» Forsamlingen fikk et sterkt møte med kallet til å gå ut med evangeliet.

Mange var takknemlig for å kunne få samles om Ordet. I offer til misjonen kom det inn i ca. 37.000. Ulike sankrefter tok del, og lørdag kveld deltok også en liten gruppe av Fossneskoret. Dette er et kor som består av personer som på et eller annet viser har vært eller er knyttet til Bibelskolen på Fossnes. De har i sommer kommet ut med en ny CD med oppbyggelig korsang. CD-en kan bestilles fra Bibelskolen på Fossnes. Se annonse annet sted i bladet.

L&E 40. årgang, nummer 8Tags: 2004