Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

I Jesus

I Jesus
Av Olaf Gjone, KveldeI Jesus har jeg funnet fred.
Han vil meg evig bære.
Verden har ei noe sted.
Hvor jeg i fred får være.

Uten Jesus var jeg dømt.
Loven har meg det bevist.
Loven viser hva jeg har forsømt.
Til helved har den meg forvist.

Jesus ble min tilflukt, da.
Der fikk jeg fred med Gud.
Alt ordnet ble på Golgata.
Der Jesus åndet ut.

Lovens krav er oppfylt nå.
Hans “fullbrakt” gjelder enn.
Loven kan meg ikke slå.
For Jesus er men venn.

Jeg står for Gud med oppfylt lov.
I Jesus er det slik.
Det er ei gjort av eget rov.
Han nåde gjør meg rik.

Jesus er vår nåderett.
Gitt oss av vår Gud.
Bedre ordning er ei sett.
Den holder evig ut.

Gled deg da, i Jesus Krist!
Du har jo rett til det.
Det er glede, uten brist.
Derfor: På Jesus se.

L&E 40. årgang, nummer 8