Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Moldova

Nytt fra Moldova
Av Per Bergene Holm

I midten av oktober besøkte jeg den lutherske kirken i Moldova (ELCRM). Jeg kom til hovedstaden Kishinev lørdag ettermiddag, hvor Vladimir og Natalia Moser hentet meg til Tiraspol, hovedstaden i utbryterprovinsen Transnistria.

Søndag morgen gikk turen til Kamenka der det var gudstjeneste kl.10.00. Her ble det tidligere møtelokalet solgt og menigheten må nå holde til i leiligheten til en av medlemmene. Det er en trofast flokk som samles jevnlig, selv om den ikke får besøk av Moser. Nå står menigheten helt uten samlingssted.Kamenka

Fra Kamenka reiste vi sørover til Ribnitsa til møte kl. 15.00. Vi var samlet i den leiligheten hvor jeg for noen år siden fikk være med på det første evangeliske møtet i byen. Her er det ikke samme trofastheten, og arbeidet er stort sett avhengig av Morses besøk.Tiraspol

Vi kom vel tilbake til Tiraspol søndag kveld. Mandag og tirsdag kveld var vi samlet til bibeltimer over Galaterbrevet i en (tom) leilighet som menigheten disponerer. Den er eid av Andrej, en ung mann som studerer ved Missourisynodens teologiske seminar i Novosibirsk. Han overtar leiligheten igjen når han er ferdig til sommeren.

I Tiraspol har kirken sitt hovedsete. Der ble den første menigheten grunnlagt for ti år siden (registrert hos myndigheten på reformasjonsdagen 31. oktober 1994). Forsamlingen teller ca. femti medlemmer, men på grunn av skolegang og arbeid er det vanskelig for alle å samles midt i uka. Det er heller ikke plass til så mange.

Mens jeg var i Tiraspol fikk vi også endelig beskjed om at menigheten ikke lenger får leie det kjellerlokalet de i flere år har brukt til gudstjenestelokale. Det betyr at menigheten står uten noe lokale som kan romme alle til gudstjeneste. På den siste søndagen måtte vi ha gudstjenesten i den lille leiligheten til Andrej. Den friske luften var raskt oppbrukt, og barn og voksne slet med å holde seg våkne og konsentrerte.Kishinev

Den siste lørdagen var vi i Kishinev. Der er det et annet regime, og menigheten får leie et gammelt, men greit lokale, midt i sentrum av hovedstaden. Det var av ulike årsaker meget få som kom til møtet. Som i flere av de andre menighetene, har noen av de mest ressurssterke flyttet fra landet. Det gjør ikke arbeidet lettere.Bender

I Bender er det en liten, men trofast forsamling. Den besøkte jeg på veg til flyplassen den siste søndagen. Det var rørende å se hvor glade de var for å samles, og ikke minst over å få besøk av Moser.Luthersk senter

Natalia Moser har nå registrert en stiftelse som hun har kalt «Det Lutherske Senter». Målsettingen er et bibelsenter hvor de også kan drive med systue, diakoni, humanitær hjelp, norskundervisning, oversettelsesarbeid, litteraturspredning mv.Behov for møtelokaler

Særlig i Tiraspol og Kamenka er det behov for egnede møtelokaler. Første prioritet er Tiraspol, hvor menigheten er størst, og snart er uten lokale i det hele tatt. Natalia og Vladimir Moser ønsker å kjøpe en blokkleilighet som kan bygges om og romme det lutherske senteret, menighetens gudstjenester, og andre samlinger. De tenker seg også at noe av leiligheten kan fungere som gjesteleilighet ved besøk fra Norge eller andre steder. En egnet leilighet koster i underkant av 15 000 USD, og minst 5000 USD til ombygging.Landsstyret i NLL har vedtatt å forskuttere de nødvendige midler til snarlig kjøp, da en ser det som et kall å hjelpe kirken i Moldova et egnet forsamlingslokale.(Bildetekst:)

Menigheten fra kirken i Moldova samlet til sommerskole, juni 2004.

L&E 40. årgang, nummer 9-10