Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Ny artikkel-serie

Ny artikkel-serie

Vi vil i noen nummer framover presentere kristne klassikere, i håp om at bladets lesere kan få smaken på god, oppbyggelig litteratur.

Det er viktigst å lese Bibelen regelmessig, men det kan være godt for oss å lytte til den visdom som våre forfedre hadde. Slik kan de hjelpe oss til å forstå Bibelens skrifter.

I denne utgaven av Lov og Evangelium finner du et stykke av Christian Schriver, som det første i serien.

Red.
L&E 41. årgang, nummer 1Tags: 2005