Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsarbeidet i Peru

Misjonsarbeidet i Peru

Landsstyret hadde møte med Jon Espeland 25. sept., der vi foreslo samarbeid om misjonsarbeidet i Peru. Det ble bestemt å møtes på nytt 18. des., til nye drøftinger.

Kort tid før dette møtet, kom det brev fra Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM), hvor Espeland sitter i styret. De understreket at det ikke var rom for forhandlinger, og Espeland ble bedt om ikke å møte oss.

Derimot ville ELM tilby samarbeidsavtale med INEL-Peru direkte, under betingelse av at INEL-Peru sa opp samarbeidsavtalen med Lekmannsmisjonen innen 31. des. 2004.

Bibelskolestyret og Landsstyret ba da etter sitt møte 18. des. om en samtale med INEL-Peru, og foreslo at Ingar Gangås og Dag Rune Lid kunne besøke dem i siste halvdel av januar. 31. des. mottok vi en telefaks fra Peru, med beskjed om at de hadde undertegnet ny avtale med ELM.

Vi kommer tilbake til dette i neste nummer, og ber misjonsfolket om forbønn i denne vanskelige tiden.

Landsstyret

L&E 41. årgang, nummer 1Tags: 2005