Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

Nytt fra Bibelskolen
Av Per Bergene Holm

13. skoleår

Tiden går, og Bibelskolen på Fossnes er allerede inne i sitt trettende skoleår. Selv om vi ikke har hatt så mange elever enkelte år, så begynner det til sammen å bli en god flokk som har fått sitte ned i klasserommet og ta imot undervisning fra Guds Ord. Men vi må lære oss å ikke telle folket, men sette vår lit til Gud og være tro i vår tjeneste, om vi er mange eller få.

Vi har opplevd høsten meget positivt. Fram til jul hadde vi 2 heltidselever, i tillegg til 4 husmødre på deltid. Alle disse fortsetter nå på vårsemesteret. I tillegg har vi fått 6 nye elever etter jul, slik at vi nå har 7 heltidselever og 5 på deltid.

Skolens nye husmor, Sara Lingmalm, fra Silverdalen i Sverige, ser ut til å trives godt. Hun var elev ved skolen 2001/2002, og er nå tilbake som husmor. Hun har løst oppgavene på en god måte, og vi er svært glade for den innsatsen hun gjør ved skolen. Fra nyttår er Greta Øgreid Skjelbred tilbake på deltid som husmor, og det er vi også glade for. Det frigir litt tid for Sara, slik at hun kan ta over noe kontorarbeid for undertegnede.

Olaf Klavenæs, som har vært lærer ved skolen helt fra starten, valgte å ta en tenkepause etter sommerens hendelser, og oppstarten av ELM. Han tenkte først å vende tilbake som lærer etter nyttår, men kom etter hvert til det resultat at han sa nei til undervisning dette skoleåret. Det har hele tiden vært en god og åpen dialog med Klavenæs, og han har understreket at han ikke har sagt nei til videre undervisning på grunn av noen konflikt med bibelskolen eller de som arbeider der. Vi vil takke Olaf Klavenæs for alle de turene han har tatt til skolen gjennom disse tretten årene for å gi elevene del i Guds Ords skatter, ikke minst fra Høysangen.


Fossneskorets CD – «No syng det i mitt hjarta»

Som vel de fleste av bladets lesere allerede har fått med seg, så sang Fossneskoret inn en CD ved forrige årsskifte. I løpet av et par korte og hektiske dager på nyåret forsøkte elever, særlig fra de to siste kullene, å synge seg sammen og ta opp sangene. Ved pinsetid forelå resultatet, og det er med glede vi registrerer at CD-en er blitt tatt godt i mot. Det har også vært til oppmuntring at mange er takknemlige for linjevalget i musikk og tekst.

Skulle noen ønske å kjøpe et eksemplar, er det bare å ta kontakt med skolen.


Økonomi

Til tross for at skolen ikke fikk statsstøtte siste høst, ble resultatet for 2004 i samsvar med budsjettet. I løpet av sommeren og høsten fikk vi mye spørsmål om utleie, og denne uventede ekstrainntekten kompenserte helt og fullt for bortfallet av statsstøtte. Vi ble enda en gang gjort til skamme med alle våre bekymringer, og kan ikke annet enn takke Gud for hans omsorg.


Søkning for skoleåret 2005/2006

Det er gledelig at vi allerede nå kan fortelle om flere søkere til neste skoleår. Det er oppmuntrende og gir håp om at det også til høsten skal bli en fin flokk i klasserommet.

Vi vil til sist enda en gang be om forbønn, for elever og personale og alle som har sin gang her på skolen. Vær med å be om at Guds velsignelse må hvile over skolen og alt som skjer her, til gagn for den enkelte, og Gud til ære og pris.
L&E 41. årgang, nummer 2Tags: 2005