Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2005

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen våren 2005

Sigbjørn Agnalt: Askim, Fossnes, Hurdal, Kvelde, Nærbø.
Per Bergene Holm: Askim, Langli, Moldova, Nybro/Sverige, Sannidal.
Hans Henrik Brix: Askim, Fossnes, Kvelde, Langli, Moldova, Randaberg, Skjæveland.
Kristian Fagerli: Fossnes, Kodal, Kvelde, Stokkhaugen.
Martin Fjære: Askim, Langli, Norheimsund, Sannidal, Svarstad.
Lars Fossdal: Askim, Kvelde, Langli, Lebesby m.m, Moldova, Randaberg, Skjæveland, Soknedal, Norheimsund, Svarstad, Varhaug.
Asbjørn Fossli: Langli, Nybro/Sverige, Sannidal.
Gunnar Fossli: Askim, Langli.
Ingar Gangås: Bangsund, Innset, Langli, Krokstadøra, Sannidal, Snillfjord, Stokkhaugen, Tørvikbygd, Øvre Surnadal, Tørvikbygd.
Jan Ove Heggdal: Moldova.
Reidar Heian: Sannidal.
Olaf Klavenæs: Svarstad.
Dagfinn Natland: Norheimsund, Randaberg.
Carl Henrik Rehnström: Fossnes.
Karl Riis: Seminar på Fossnes.
Gunnar Soppeland: Langli, Randaberg.


«Alle de ord som jeg taler til deg skal du ta inn i ditt hjerte og høre med dine ører. Og gå til de bortførte, til ditt folks barn, og tal til dem og si: Så sier Herren Herren – enten de hører eller lar det være!» (Esek 3:10-11).

Så vil vi be om forbønn for disse møtene. Be om at forkynnerne må få budskap å gå med, og at Ordet må falle i god jord, slik at det kan bære frukt som varer.

Landsstyret«Kilden til all vår trøst er Kristus. Synden er roten til all vår sorg. Kristus, Guds Sønn, er grunnen til all vår glede.»

Johann Arndt


«Det er stor salighet og nåde at et uverdig menneske får være hus og bolig for den hellige treenighet.»

Johann ArndtL&E 41. årgang, nummer 2Tags: 2005