Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Rettferdig i Kristus

Rettferdig i Kristus
Av Johann Arndt

Når en dyktig byggmester vil bygge et stort byggverk, legger han først en fast og solid grunn. Slik gjorde også Gud. Da han ville bygge vår salighets og rettferdighets bygning, la han grunnen i sin barmhjertighets dyp. Grunnvollen er Kristus. Og «ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Krisus» (1Kor 3:11).

Mennesket er forgiftet i sjelens dyp av satan. Vi må rettferdiggjøres ved Kristus, og legedommen må trenge inn til hjertets innerste. Kristi rettferdighet blir vår ved troen. Og troen skapes i hjertet ved Ordet og Ånden. Nå er det Gud som rettferdiggjør. Selv om din synd fylte hele verden, er Kristi fortjeneste større. Herren er vår rettferdighet (Jer 33:16). Skulle synden bety mer enn Gud? Det er som om du skyldte en krone, og så er gjelden betalt med tusen tønner gull. Her blir du ren, hvitere enn sne. Og nå er det ikke nok, at det lille barn vasker seg. Det må få klær. Slik har Kristus ikke bare renset oss fra vår synd, men også skaffet oss frelsens kledebon og rettferdighetens kappe. Dobbelt har vi fått av Herrens hånd for våre synder (Jes 40:2).

Så er vi i Kristus evig rettferdige, fromme, hellige, levende, salige, Guds barn og arvinger. Kristi rettferdighet er vårt liv, og Kristi salighet vår salighet. Kristus er vår. Gud har gitt oss hele Kristus. Det er vår trøst og glede. Synd og død, djevel og helvete, verden og alle fiender har intet å si. Kristus er min. Hans navn være lovet i all evighet!

Vår egen rettferdighet står ikke for Gud. Vi har ikke ett å svare til tusen. Kristi rettferdighet er den usmittede rettferdighet. Den er en evig rettferdighet. Hvem kan nå dømme? Kristus er den som rettferdiggjør.

Fra «Den sanne kristendom»,
Kristne hovedverker (V),
Lutherstiftelsen/NomiL&E 41. årgang, nummer 4