Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Carl Olof Rosenius

I dette nummer av bladet, på sidene 4–6, har vi trykt et utdrag (begynnelsen) av boken «I syndsforlatelsens rike», som i likhet med mye annen god Roseniuslitteratur er blitt utgitt på Arven Forlag (www.arven.net) i senere tid.

Du vil også finne sangen «Du kan ikke tro, å, men kjære så hør» på side 5. Av alle de gode sangene Rosenius har skrevet, er muligens denne mest «roseniansk». Den har i alle fall betydd svært mye for mange.

På baksiden har vi tatt med «En kristens dagsorden» av samme forfatter.

Vi anbefaler alle våre lesere, og spesielt dere som er unge, å fordype seg i Rosenius' skrifter!

Red.
Carl Olof Rosenius (1816–1868) fra Sverige, er blitt kalt «Nordens evangelist». Han skrev ikke bøker selv, men fra hans blad, «Pietisten», ble det samlet og utgitt en rekke skrifter. Mest kjent er nok «Den store husandaktsboken.»

Rosenius var en sjelesørger av Guds nåde. Boken «Klar og usvikelig veiledning til fred» har hjulpet mange til frelsesvisshet.

I «Romerbrevskommentaren» møter du Rosenius som bibellærer. Mange har gått i uunnværlig bibelskole ved å lese den.

Kjernepunktet i Rosenius' forkynnelse er Kristi forsoning. For at tilhørerne skal få bruk for Jesus, må de lære sin synd å kjenne. Derfor prekte Rosenius menneskets totale syndeforderv, og en hellig Gud som ikke tåler synd. Den vakte synder fikk høre: Kom som du er! Alt er ferdig! Gud er fornøyd med Kristus. Tro på ham! Dette er grunntonen i Rosenius' forkynnelse.

Hans andre yndlingstema var helliggjørelsen og det kristne livet. «Det åndelige livet, ja, det evige livet, står og faller med disse to hovedsakene: Kristi rettferdighet for oss, og Åndens helliggjørelse i oss.» (Husandaktsboken 16. okt.)

Rosenius' forkynnelse kom som en «vårløsning» også til vårt land. Hans skrifter ble kjær lesning for mange.

En ny generasjon, som er ukjent med sann vekkelse, er i ferd med å vokse fram. Syndens daglige plage, som Rosenius talte om, er blitt fremmed tale. Behovet for syndenes forlatelse er snart borte. La oss be om at den åndelige arven etter Rosenius ikke må gå tapt, men vekke oss til nytt liv.

Red.

L&E 41. årgang, nummer 5Tags: 2005