Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Du kan ikke tro, å, men kjære så hør!

Du kan ikke tro, å, men kjære så hør!


Du kan ikke tro,
å, men kjære så hør:
Gud har jo sin Sønn
for oss givet!
Kom hit, kom til korset,
se Lammet som dør!
Dets blod har ervervet oss livet.
Og synden fra verden borttaget.


Når blodet da virket
så kraftig hos Gud,
at han lot seg
evig forsone,
og derfor alene
vil ta deg til brud,
og gi deg den himmelske krone.
Så la du deg dermed og nøye.


Ja, blodet som rant,
det har runnet for deg,
og Gud den
forløsning antager.
Den gjelder for alle,
for deg som for meg,
skjønt tusene synder oss plager.
Dets verd er dog evig det samme.


Så søk da alene
hos Kristus din ro,
for der er du
trygg i all fare!
Bli liten, bli barn,
bli enfoldig og tro.
Bli en blant de synderes skare.
som kun vet å takke og love!


Carl Olof Rosenius
L&E 41. årgang, nummer 5