Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Mennesket lever ikke av brød alene

Mennesket lever ikke av brød alene


Det er Gunn Dalen og Turid Jansen som sier dette. De har i år vært deltidselever ved Bibelskolen på Fossnes, og har lenge hatt et ønske om å gå på bibelskole.

Begge to er husmødre med familie. Så det har ikke vært selvsagt at de skulle få dette til. Nå synes de det har vært rikt å gå på bibelskole i voksen alder.

– Det har vært et privilegium, noe vi gjerne anbefaler andre. Når en har lyst og trang til noe, så gjør en mye for å få det til.


Guds Ord i hverdagen

– Ved å sette av tid til Guds Ord i hverdagen gjør Ordet noe med oss. Vi får mer bruk for Jesus. Det blir til hjelp, trøst og håp i livets mange situasjoner.

– Vi lever i en åndskamp, og det er mange røster i vår tid. Derfor trenger vi mer enn noen gang å væpne oss med Guds Ord og holde fast på det vi har, så ingen skal ta vår krone. Til det trenger vi daglig Guds Ord, for mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.


Mat for sjelen

– Guds Ord er mat for sjelen. Det er det vi trenger, så vår sjel får leve. Gud tar det alvorlig med synden. Hans hellighet og rettferdighet krever fullkommenhet. Da får vi bruk for Jesus. Vi kan ikke klare oss uten ham. Det er godt å vite at Jesu, Guds Sønns blod, renser fra all synd.

– Vi vil absolutt anbefale andre å gjøre som oss. Sett av tid til å gå på bibelskole. Du er alltid velkommen til Fossnes. Her får du komme når, og så mye du vil.

Red.L&E 41. årgang, nummer 5Tags: 2005