Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Rettferdighet og helloggjørelse

Rettferdighet og helløggjørelse


«En har selvsagt samme rettferdighet gjennom en svak tro som gjennom en sterk. Men ikke samme helliggjørelse. For helliggjørelsen, kraften og Åndens frukter avhenger alltid av troens visshet og styrke. `Gleden i Herren er deres styrke.` Det er derfor så viktig at alle ærlige sjeler får full visshet om at de eier Guds nåde.»


Carl Olof Rosenius


L&E 41. årgang, nummer 5