Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Referat fra årsmøtet 2005-08-15

Referat fra årsmøtet 2005-08-15


Årsmøtet i Lekmannsmisjonen ble avholdt torsdag 14. juli på Bibelskolen på Fossnes i forbindelse med hovedsommerskolen.

NLL’s virksomhet har tre hovedområder: Forkynnervirksomhet her hjemme, Bibelskolen på Fossnes og støtte til kristent arbeid i Moldova. Årsmeldinger for landsstyret, bibelskolen og arbeidet i Moldova ble lagt frem for årsmøtet. Med noen få små justeringer ble disse godkjent.

Forkynnertjenesten står fortsatt sentralt i NLL, og noen av forkynnerne gav oss en hilsen og et tilbakeblikk fra året som lå bak. Det kom klart frem at en forkynner er først og fremst en som selv er avhengig av Guds ord. Han lever av det, og derfor er takknemligheten stor over selv å ha blitt mettet og trøstet. Ut av dette springer også en ydmyk glede over å få dele dette med andre trengende, og få møte takknemlige tilhørere.

Det er en nød at det minker med steder som har hele møteuker. Det ble minnet om å be om at forkynnerne måtte få leve i vekkelsen, og om vekkelse for vårt folk og land. Samtidig ble det understreket at sammenhengende og systematisk bibelundervisning er viktig i vår tid.

Vi ble også minnet om at en kristen deler kår med Jesus så lenge han er i denne verden, slik som Jesus ble forfulgt alt fra han var barn - miskjent, mistrodd og forlatt endog av sine nærmeste. Jesus ble alene, slik vil vi og kunne oppleve det. Men det er én forskjell, Jesus ble også forlatt av sin Far, det var i vårt sted, for at den som tror på ham, aldri skal bli forlatt av sin himmelske Far.

I årsmeldingen fra bibelskolen, gjennomgått av rektor Per Bergene Holm, ble alvoret ved å være Ordets forvaltere understreket. Å avstå fra ethvert forsøk på å handle klokt, listig eller diplomatisk (verdensklokt), men i enfoldig tillit til Gud å være fullstendig åpen og fri fra all beregning, er den eneste list og klokhet som evangeliets forkynner kan eie.

Vi ble minnet om å be om at undervisning og forkynnelse ved skolen må være etter denne Guds visdom. Søkningen til bibelskolen for neste skoleår er positiv, og en regner med over 10 elever til høsten.

Jan Ove Heggdal har tatt over ansvaret for NLL’s arbeid i Moldova. Han la vekt på at NLL ikke har noe eget arbeide der, men vi har troende venner som vi støtter i det arbeidet de driver for å nå ut til folket med Guds ord. Det er et indre åndelige liv med Gud som er deres mål, ikke en utvendig overfladisk fromhet som det ellers er mye av. Frem til nå har støtten bestått av korte besøk av forkynnere, og av noe økonomisk bistand. Når det gjelder veien videre fremover i Moldova, er det mange spørsmål som vi ikke vet svarene på nå, og vi må be og bie.

Regnskap for NLL ble lagt fram, og viste en gavenedgang på ca. 100.000, som var forventet ut fra det som har skjedd det siste året. Det ble også lagt fram regnskap for bibelskolen og orientert om hva som er gitt i støtte til Moldova. Alle regnskapene ble godkjent.

Ved valg til landsstyret ble det gjenvalg på Dag Rune Lid, ny i styret ble Reidar Heian, mens Magne Ekanger ble 1. varamann. Dag Rune Lid fortsatte som formann med Karl B. Bø som nestformann.

Ref.: Sigbjørn AgnaltL&E 41. årgang, nummer 6Tags: 2005