Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Med glede skal dere dra ut

Med glede skal dere dra ut

Av Jan Ove Heggdal


Et nytt misjonsår er omme, og tiden for Jesu gjenkomst er nærmere. Tegnene i Guds Ord viser oss at vi er i sluttfasen på dette jorderiket, og at Jesus skal hente sine. Det er derfor en nød for oss at alle må få høre Livets Ord mens det ennå er nådetid. Det er denne «forlikelsens tjeneste» vi får stå i gjennom arbeidet i Moldova.

I dette arbeidet får vi som misjonsfolk være med gjennom bønn, offer, og i praktiske oppgaver. Indre- og ytremisjonsarbeidet henger sammen. Og vi er avhengige av at Gud bøyer våre hjerter, og at han selv åpenbarer seg, så Jesus blir vårt liv. Vi trenger vekkelse i våre liv, både hjemme og ute.

Gjennom dette siste året har vi opplevd endringer i ytremisjonsarbeidet ved at vi i NLL mistet arbeidet i Peru, noe som er smertelig for mange av oss.

I Moldova ønsker fortsatt den evangeliske lutherske kirken (ELCRM) samarbeid med NLL. Det er Vladimir Mozer som leder kirken og som er vår hovedkontakt i Moldova. Vladimir ønsker en pietistisk linje i arbeidet, og uttrykker takknemlighet for det NLL gjør i Moldova.

Han vil gjerne ha forkynnerhjelp, lærere og støtte ved et hjelpe/utdanningssenter (Luthersenter), råd i kirketenkning og teologiske spørsmål. I tillegg bidrar NLL med økonomisk støtte til arbeidet.

Vi må be om at Herrens Ord må ha fremgang, og få rom i hjertene til gjenfødelse og nytt liv.

Det har vært stort å få være med på møtene der en opplever at enkelte sitter og sluker hvert ord som sies, og at det stilles spørsmål med stor frimodighet etter talene. Vi er vitner til at Gud arbeider i Moldova: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag» (Joh 6: 44).

ELCRM har dette året hatt forsamlinger på fem forskjellige steder (Chisinau, Bender, Tiraspol, Ribnitza, og Kamenka). I Ribnitza har det vært vanskelig å samle folk det siste året.

Natalia og Vladimir (ELCRM) har fått forespørsel om å komme til et annet sted (Kamenkova), men har foreløpig ikke hatt mulighet til dette av kapasitetshensyn.

Gjennom året har NLL støttet arbeidet i Moldova med kr. 181.600. Derav kr. 131.600 til kjøp og renovering av lokale til Luthersenteret.

Så vil vi takke for det den enkelte av dere i misjonen har lagt ned i forbønn, og offer på andre måter for arbeidet i Moldova. Det er Guds Ord vi skal få bringe ut, det Ord som frelste oss. Da er det ikke vårt, men Herrens budskap vi bringer ut.

Utdrag fra årsmelding om misjonsarbeidet i Moldova 2004/2005L&E 41. årgang, nummer 6