Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Minneord

Minneord


Torsdag 23. juni ble Reidar Linkjendal ført til den siste hvile fra Sannidal kirke. Han var født i 1923, og fikk i barneårene leve et fortrolig liv med Gud. I konfirmasjonsalderen kom han bort fra Herren.

Vinteren 1944/45 gikk det en vekkelse i Sannidal, og da begynte han igjen å gå på møter. En kveld gav han til kjenne at han ønsket å bli en kristen. Likevel ble det mange vanskelige år, for han hadde ennå ikke møtt Jesus som frelser og forsoner. Kristenlivet ble et strev.

På slutten av 50 tallet begynte han å lese C. O. Rosenius sine skrifter. Han erfarte da å miste alt han hadde satt sin lit til som kristen, men nå fikk han også se i Guds ord at synden var sonet. Dette var i 1958, og livet ble helt forandret. Nå begynte han å vitne om sin frelser og forsoner.

Om vintrene reiste han først en del år i Misjonssambandet, og senere ble det mange år i Lekmannsmisjonen, i tillegg til at han drev eget bilverksted i Sannidal. Mange er de som fikk erfare hans vekkende og sjelesørgeriske Kristus-sentrerte forkynnelse. Både fra talerstolen og i møte med enkeltmennesker, var han opptatt av det ene nødvendige.

De seneste årene var han mye plaget av sykdom. Likevel fulgte han aktivt med i misjonen. De sakene han var særlig opptatt av var ytremisjonsarbeidet og Bibelskolen på Fossnes. Han besøkte selv Peru to ganger, og misjonens store sak lå hans hjerte nær. I tillegg bar han på ønsket om at de unge i Norge måtte bli ført inn i Ordet gjennom et bibelskoleår.

Det er mange som er takknemlige til Gud for det Reidar Linkjendal fikk bety for oss. Vi vil ønske fred over hans gode minne.

LandsstyretL&E 41. årgang, nummer 6Tags: 2005