Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Sorg och glädje

Sorg och glädje


I sorgen glädje, i glädjen sorg!
I Kristus glad, men i mig bedrövad;
i Kristus härlig som kung i borg,
i mig eländig, på allt berövad,
i Kristus salighet, fröjd och frid,\
i mig anfäktning och synd och strid.
Så blandas glädjen
med sorg och jämmer,
min Gud mig gläder,
min synd mig klämmer.

I sorgen glädje, i glädjen sorg!
I mig bedrövad, i Kristus salig.
Mitt hjärta liknar ett marknadstorg,
där känslor vimla i mängd otalig;
av Adam synder och uselhet,
av Kristus evig rättfärdighet.
Och stor är synden
och uselheten,
men större är dock
rättfärdigheten.


C. O. RoseniusL&E 41. årgang, nummer 7