Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet høsten 2005

Møtevirksomhet høsten 2005


Sigbjørn Agnalt: Solgry, Randaberg, Fossnes

Per Bergene Holm: Kvelde, Aalborg (DK), Herning (DK), Moldova, Svarstad, Fossnes, Skjæveland, Bangsund

Hans-Henrik Brix: Fogn, Solgry, Randaberg, Fossnes, Kvelde, Askim

Konrad Fjell: Langli

Martin Fjære: Askim, Solgry, Sannidal, Langli

Lars Fossdal: Nærbø, Valberga (S), Nybro (S), Svängstad (S), Skjæveland, Varhaug, Sannidal, Fossnes, Kvelde

Asbjørn Fossli: Sannidal, Kvelde

Norvald Frafjord Solgry

Ingar Gangås: Norheimsund, Svarstad, Askim, Snillfjord, Fossnes, Soknedal, Innset, Sannidal

Jan Ove Heggdal: Moldova

Gunnar Nilsson: Norheimsund, Fossnes

Karl Notøy: Sørli/Lierne

Arthur Salte: Tørvikbygd


Profeten Jeremia fikk høre at Herren ville våke over sitt ord, og at Gud selv skulle sørge for å fullbyrde det. Slik er det også i dag. Han ber oss om å være tro mot hans kall: «Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante» (Jer 1:10). Så vil han selv sørge for veksten.

Med tanke på et nytt semester, er det godt å vite at Jesus er høstens Herre. Det er Han som har gitt oppdraget. Han har lovt å være med alle dager inntil vedens ende. La oss så ut livets brød mens det ennå er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide! I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne!

Sekr.
L&E 41. årgang, nummer 7Tags: 2005